Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Tra cứu xe mất đăng ký, biển số, hết niên hạn, mất cắp

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / Đấu giá biển số xe ô tô
Bộ Công an phê duyệt kế hoạch đấu giá biển số xe ô tô Phiên đấu giá thứ ba
Ngày đăng: 09/03/2024
Ngày 8/3, Bộ Công an phê duyệt kế hoạch đấu giá biển số xe ô tô Phiên đấu giá thứ ba với 188.399 biển số.

Theo đó, Bộ Công an phê duyệt Kế hoạch đấu giá biển số xe ô tô Phiên đấu giá thứ ba (Tổ chức niêm yết từ ngày 11/3/2024), như sau:

1. Số lượng biển số xe ô tô đưa ra đấu giá: 188.399 biển số. (Có danh sách số lượng biển số xe ô tô đưa ra đấu giá của từng địa phương kèm theo).

Danh sách số lượng biển số xe ô tô đưa ra đấu giá của từng địa phương trong Phiên đấu giá biển số xe ô tô lần thứ 3

2. Giá khởi điểm, bước giá và tiền đặt trước:

a) Giá khởi điểm của một biển số xe ô tô đưa ra đấu giá là 40.000.000 đồng;

b) Tiền đặt trước bằng giá khởi điểm của một biển số xe ô tô đưa ra đấu giá: 40.000.000 đồng;

c) Bước giá là 5.000.000 đồng.

3. Hình thức, phương thức tổ chức đấu giá

a) Hình thức đấu giá là đấu giá trực tuyến;

b) Phương thức đấu giá là phương thức trả giá lên.

4. Thời gian tổ chức phiên đấu giá, điều kiện tham gia đấu giá

a) Thời gian tổ chức Phiên đấu giá thứ ba: Niêm yết từ ngày 11/3/2024;

b) Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân người Việt Nam có đủ điều kiện tham gia đấu giá biển số xe ô tô theo quy định của Nghị định số 39/2023/NĐ-CP ngày 26/6/2023 quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 73/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô và quy định pháp luật khác có liên quan.

5. Các nội dung khác có liên quan

a) Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam

b) Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá thanh toán cho tổ chức đấu giá: Đối với mỗi biển số xe ô tô đấu giá thành, thù lao dịch vụ đấu giá thanh toán cho tổ chức đấu giá tài sản được tính bằng 8% giá khởi điểm. Ngoài thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá thanh toán cho tổ chức đấu giá tài sản là 10.000 đồng trên một biển số xe ô tô đưa ra đấu giá.

c) Kinh phí, nguồn chi phí tổ chức thực hiện việc bán đấu giá: Thực hiện theo quy định hiện hành.

d) Thời hạn và phương thức thanh toán tiền trúng đấu giá: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả đấu giá, người trúng đấu giá phải nộp toàn bộ tiền trúng đấu giá sau khi đã trừ số tiền đặt trước vào tài khoản chuyên thu số “1410123456789” của Bộ Công an mở tại ngân hàng Agribank chi nhánh Mỹ Đình. Tiền trúng đấu giá không bao gồm lệ phí đăng ký xe.

đ) Đơn vị được giao quản lý, giám sát thực hiện việc đấu giá biển số xe ô tô: Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an.

Màn hình Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến tại địa chỉ https://dgbs.vpa.com.vn.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu đấu giá biển số xe ô tô, vui lòng truy cập vào Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam (là tổ chức đấu giá tài sản được Bộ Công an lựa chọn) theo liên kết sau: https://dgbs.vpa.com.vn.

Quyết định số 1322/QĐ-BCA-CSGT ngày 08/3/2024 về việc phê duyệt kế hoạch đấu giá biển số xe ô tô Phiên đấu giá thứ ba tải tại đây.

BBT