Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Tra cứu xe mất đăng ký, biển số, hết niên hạn, mất cắp

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Video
CSGT mở đường đưa xe cấp cứu tới bệnh viện kịp thời
Xem tất cả
Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ    /  Cảnh sát giao thông 24/7  /  Thông tin GPLX CAND
Thông báo danh sách Giấy phép lái xe Công an nhân dân khai báo mất 06/6/2024 Thông báo danh sách Giấy phép lái xe Công an nhân dân khai báo mất 06/6/2024 Ngày đăng: 07/06/2024 Cục Cảnh sát giao thông thông báo danh sách Giấy phép lái xe Công an nhân dân khai báo mất như sau:
Thông báo danh sách Giấy phép lái xe Công an nhân dân khai báo mất 13/5/2024 Thông báo danh sách Giấy phép lái xe Công an nhân dân khai báo mất 13/5/2024 Ngày đăng: 15/05/2024 Cục Cảnh sát giao thông thông báo danh sách Giấy phép lái xe Công an nhân dân khai báo mất như sau:
Thông báo danh sách Giấy phép lái xe Công an nhân dân khai báo mất 02/5/2024 Thông báo danh sách Giấy phép lái xe Công an nhân dân khai báo mất 02/5/2024 Ngày đăng: 04/05/2024 Cục Cảnh sát giao thông thông báo danh sách Giấy phép lái xe Công an nhân dân khai báo mất như sau:
Thông báo danh sách Giấy phép lái xe Công an nhân dân khai báo mất 15/4/2024 Thông báo danh sách Giấy phép lái xe Công an nhân dân khai báo mất 15/4/2024 Ngày đăng: 15/04/2024 Cục Cảnh sát giao thông thông báo danh sách Giấy phép lái xe Công an nhân dân khai báo mất như sau:
Thông báo danh sách Giấy phép lái xe Công an nhân dân khai báo mất 02/4/2024 Thông báo danh sách Giấy phép lái xe Công an nhân dân khai báo mất 02/4/2024 Ngày đăng: 02/04/2024 Cục Cảnh sát giao thông thông báo danh sách Giấy phép lái xe Công an nhân dân khai báo mất như sau:
Thông báo danh sách Giấy phép lái xe Công an nhân dân khai báo mất 15/3/2024 Thông báo danh sách Giấy phép lái xe Công an nhân dân khai báo mất 15/3/2024 Ngày đăng: 15/03/2024 Cục Cảnh sát giao thông thông báo danh sách Giấy phép lái xe Công an nhân dân khai báo mất như sau:
Thông báo danh sách Giấy phép lái xe Công an nhân dân khai báo mất 29/02/2024 Thông báo danh sách Giấy phép lái xe Công an nhân dân khai báo mất 29/02/2024 Ngày đăng: 29/02/2024 Cục Cảnh sát giao thông thông báo danh sách Giấy phép lái xe Công an nhân dân khai báo mất như sau:
Thông báo danh sách Giấy phép lái xe Công an nhân dân khai báo mất 05/1/2024 Thông báo danh sách Giấy phép lái xe Công an nhân dân khai báo mất 05/1/2024 Ngày đăng: 10/01/2024 Cục Cảnh sát giao thông thông báo danh sách Giấy phép lái xe Công an nhân dân khai báo mất như sau:
Thông báo danh sách Giấy phép lái xe Công an nhân dân khai báo mất 11/12/2023 Thông báo danh sách Giấy phép lái xe Công an nhân dân khai báo mất 11/12/2023 Ngày đăng: 18/12/2023 Cục Cảnh sát giao thông thông báo danh sách Giấy phép lái xe Công an nhân dân khai báo mất như sau:
Thông báo danh sách Giấy phép lái xe Công an nhân dân khai báo mất 05/12/2023 Thông báo danh sách Giấy phép lái xe Công an nhân dân khai báo mất 05/12/2023 Ngày đăng: 13/12/2023 Cục Cảnh sát giao thông thông báo danh sách Giấy phép lái xe Công an nhân dân khai báo mất như sau:
Thông báo danh sách Giấy phép lái xe Công an nhân dân khai báo mất (21/11/2023) Thông báo danh sách Giấy phép lái xe Công an nhân dân khai báo mất (21/11/2023) Ngày đăng: 25/11/2023 Cục Cảnh sát giao thông thông báo danh sách Giấy phép lái xe Công an nhân dân khai báo mất như sau:
Thông báo danh sách Giấy phép lái xe Công an nhân dân khai báo mất (02/11/2023) Thông báo danh sách Giấy phép lái xe Công an nhân dân khai báo mất (02/11/2023) Ngày đăng: 14/11/2023 Cục Cảnh sát giao thông thông báo danh sách Giấy phép lái xe Công an nhân dân khai báo mất như sau:
Thông báo danh sách Giấy phép lái xe Công an nhân dân khai báo mất (30/10/2023) Thông báo danh sách Giấy phép lái xe Công an nhân dân khai báo mất (30/10/2023) Ngày đăng: 01/11/2023 Cục Cảnh sát giao thông thông báo danh sách Giấy phép lái xe Công an nhân dân khai báo mất như sau:
Thông báo danh sách Giấy phép lái xe Công an nhân dân khai báo mất (24/10/2023) Thông báo danh sách Giấy phép lái xe Công an nhân dân khai báo mất (24/10/2023) Ngày đăng: 27/10/2023 Cục Cảnh sát giao thông thông báo danh sách Giấy phép lái xe Công an nhân dân khai báo mất như sau:
Thông báo danh sách Giấy phép lái xe Công an nhân dân khai báo mất (10/10/2023) Thông báo danh sách Giấy phép lái xe Công an nhân dân khai báo mất (10/10/2023) Ngày đăng: 13/10/2023 Cục Cảnh sát giao thông thông báo danh sách Giấy phép lái xe Công an nhân dân khai báo mất như sau:
Thông báo danh sách Giấy phép lái xe Công an nhân dân khai báo mất (3/10/2023) Thông báo danh sách Giấy phép lái xe Công an nhân dân khai báo mất (3/10/2023) Ngày đăng: 09/10/2023 Cục Cảnh sát giao thông thông báo danh sách Giấy phép lái xe Công an nhân dân khai báo mất như sau:
Thông báo danh sách Giấy phép lái xe Công an nhân dân khai báo mất (7/9/2023) Thông báo danh sách Giấy phép lái xe Công an nhân dân khai báo mất (7/9/2023) Ngày đăng: 09/09/2023 Cục Cảnh sát giao thông thông báo danh sách Giấy phép lái xe Công an nhân dân khai báo mất như sau:
Thông báo danh sách Giấy phép lái xe Công an nhân dân khai báo mất (11/8/2023) Thông báo danh sách Giấy phép lái xe Công an nhân dân khai báo mất (11/8/2023) Ngày đăng: 29/08/2023 Cục Cảnh sát giao thông thông báo danh sách Giấy phép lái xe Công an nhân dân khai báo mất như sau:
Thông báo danh sách Giấy phép lái xe Công an nhân dân khai báo mất (25/8/2023) Thông báo danh sách Giấy phép lái xe Công an nhân dân khai báo mất (25/8/2023) Ngày đăng: 29/08/2023 Cục Cảnh sát giao thông thông báo danh sách Giấy phép lái xe Công an nhân dân khai báo mất như sau:
Thông báo danh sách Giấy phép lái xe Công an nhân dân khai báo mất (09/8/2023) Thông báo danh sách Giấy phép lái xe Công an nhân dân khai báo mất (09/8/2023) Ngày đăng: 11/08/2023 Cục Cảnh sát giao thông thông báo danh sách Giấy phép lái xe Công an nhân dân khai báo mất như sau:
Trang    1   2