Văn bản QPPL và TTHC
Trích yếu : Số hiệu :
Lĩnh vực văn bản: Cơ quan ban hành :
Loại văn bản: Tình trạng: Còn hiệu lực Hết hiệu lực
Ngày đăng: Đến ngày:
STT Trích yếu Ngày đăng Tình trạng
1 Về tăng cường công tác bảo đảm TTATGT cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới(Chỉ thị 31/CT-TTg)

68196349_chỉ thị 31_ct-ttg_21122023_về atgt
10/01/2024 Còn hiệu lực
2 Tài liệu hướng dẫn sử dụng và khai thác hệ thống dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình()

1234380525_gsht_hdsd_cục cảnh sát giao thông
19/10/2023 Còn hiệu lực
3 Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của CSGT(Thông tư 32/2023/TT-BCA)

297607216_thông tư 32 ngày 01.8.2023.doc
14/08/2023 Còn hiệu lực
4 Quy định về cấp, thu hồi, đăng ký, biển số xe cơ giới(Thông tư 24/2023/TT-BCA)

1137315924_thông tư 24 01.7.2023.docx
13/07/2023 Còn hiệu lực
5 Tham luận của Bộ GTVT tại Hội nghị triển khai Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng()

1071646298_20. tham luận vt-tổng hợp ct 23 b
04/07/2023 Còn hiệu lực
6 Quy định một số điều Nghị quyết số 73/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô(Nghị định 39/2023/NĐ-CP)

1423658461_nghỊ ĐỊnh 39-2023 về đấu giá
03/07/2023 Còn hiệu lực
7 Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới(Chỉ thị 23-CT/TW)

1685597329_chỉ thị 23 bbt.pdf
13/06/2023 Còn hiệu lực
8 Bộ câu hỏi lý thuyết sát hạch lái xe ôtô trong CAND()

229305080_bộ câu hỏi lý thuyết sát hạch
16/05/2023 Còn hiệu lực
9 Bộ câu hỏi lý thuyết sát hạch lái xe mô tô trong CAND()

1546230605_bộ câu hỏi lý thuyết sát hạc
16/05/2023 Còn hiệu lực
10 Về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới(Chỉ thị 10/CT-TTg)

676934037_10-ct-ttg-19042023-signed.pdf
19/04/2023 Còn hiệu lực
11 Quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, bù trừ số tiền nộp phạt chênh lệch, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính(Thông tư 18/2023/TT-BTC)

1666325236_tt18.pdf
21/03/2023 Còn hiệu lực
12 Về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô(Nghị quyết 73/2022/QH15)

15/11/2022 Còn hiệu lực
Trang    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10