Trang chủ
   

Xử phạt hành vi dựng rạp đám cưới dưới đường

2021-01-17 11:51:39

Bạn Cấn Thế Dũng ở Tuyên Quang hỏi: Xin hỏi việc tự ý dựng rạp đám cưới , đám ma trên hè phố, lòng đường bị xử phạt thế nào?

Ban biên tập xin trả lời như sau:

Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định:

Nghiêm cấm việc sử dụng lòng đường, lề đường, hè phố trái phép (khoản 3 Điều 8)

Lòng đường và hè phố chỉ được sử dụng cho mục đích giao thông (khoản 1 Điều 36).

Trường hợp đặc biệt, việc sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố vào mục đích khác do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không được làm ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông (khoản 2 Điều 36)

Về việc sử dụng tạm thời một phần hè phố không vào mục đích giao thông được quy định tại Nghị định 100/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 3/9/2013 quy định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Cụ thể như sau:

- Việc sử dụng tạm thời một phần hè phố không vào mục đích giao thông, không được gây mất trật tự, an toàn giao thông (khoản 1 Điều 25a)

 

 

- Hè phố được phép sử dụng tạm thời không vào mục đích giao thông trong các trường hợp dưới đây:

+ Tổ chức đám tang và điểm trông, giữ xe phục vụ đám tang của hộ gia đình; thời gian sử dụng tạm thời hè phố không quá 48 giờ, trường hợp đặc biệt không được quá 72 giờ (điểm b Khoản 2 Điều 25a);

+ Tổ chức đám cưới và điểm trông, giữ xe phục vụ đám cưới của hộ gia đình; thời gian sử dụng tạm thời hè phố không quá 48 giờ (điểm c khoản 2 Điều 25a);

- Vị trí hè phố được phép sử dụng tạm thời không vào mục đích giao thông phải đáp ứng đủ các điều kiện dưới đây:

+ Phần hè phố còn lại dành cho người đi bộ có bề rộng tối thiểu đạt 1,5 mét (điểm a khoản 3 Điều 25a);

+ Hè phố có kết cấu chịu lực phù hợp với trường hợp được phép sử dụng tạm thời (điểm b khoản 3 Điều 25a).

- Đối với các trường hợp sử dụng hè phố quy định nêu trên, hộ gia đình phải thông báo với Ủy ban nhân phường, xã sở tại trước khi sử dụng tạm thời một phần hè phố.

Việc tự ý dựng rạp phục vụ đám cưới, đám ma của hộ gia đình trên toàn bộ hè phố, dưới lòng đường là hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ và sẽ bị xử phạt theo quy đinh của Nghị định 100/20919/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi dựng rạp, lều quán, cổng ra vào, tường rào các loại, công trình khác trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ (điểm a khoản 5 Điều 12).

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi dựng rạp, lều quán, công trình khác trái phép trong khu vực đô thị tại hầm đường bộ, cầu vượt, hầm cho người đi bộ, gầm cầu vượt (điểm đ khoản 6 Điều 12).

Ngoài bị xử phạt hành chính, cá nhân, tổ chức còn buộc phải tháo dỡ công trình xây dựng trái phép (không có giấy phép hoặc không đúng với giấy phép) và khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra.

BBT

 

Đăng ký, khai báo xe