Trang chủ
   
Gặp CSGT, đối tượng vận chuyển pháo nổ bỏ cả phương tiện tháo chạy

Gặp CSGT, đối tượng vận chuyển pháo nổ bỏ cả phương tiện tháo chạy

Vận chuyển pháo với số lượng lớn, đối tượng bỏ chạy khi gặp CSGT. Khi cảm thấy không tiếp tục bỏ chạy được nữa đối tượng đã lao xe xuống mương nước và bỏ trốn.

Đăng ký, khai báo xe
Văn bản QPPL và TTHC

Tra cứu phương tiện vi phạm

giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Tra cứu xe mất đăng ký, biển số,

hết niên hạn, mất cắp

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật