Trang chủ
   
Mô hình “Nồi cháo tình thương” của Công an tỉnh Ninh Thuận

Mô hình “Nồi cháo tình thương” của Công an tỉnh Ninh Thuận

Đoàn thanh niên Công an huyện Thuận Bắc phối hợp Trung tâm y tế huyện tổ chức thực hiện mô hình “Nồi cháo tình thương” tại Trung tâm y tế huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận.

Đăng ký, khai báo xe
Văn bản QPPL và TTHC

Tra cứu phương tiện vi phạm

giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Tra cứu xe mất đăng ký, biển số,

hết niên hạn, mất cắp

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật