Trang chủ
   
07 bước cần nhớ khi ngồi nhà đăng ký xe

07 bước cần nhớ khi ngồi nhà đăng ký xe

Cục CSGT cho biết, Thông tư số 28/2024/TT-BCA quy định, từ ngày 1/8/2024, người dân sẽ thực hiện đăng ký xe lần đầu bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước trên cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng định danh quốc gia.

Đăng ký, khai báo xe
Văn bản QPPL và TTHC

Tra cứu phương tiện vi phạm

giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Tra cứu xe mất đăng ký, biển số,

hết niên hạn, mất cắp

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật