Văn bản QPPL và TTHC
Trích yếu : Số hiệu :
Lĩnh vực văn bản: Cơ quan ban hành :
Loại văn bản: Tình trạng: Còn hiệu lực Hết hiệu lực
Ngày đăng: Đến ngày:
STT Trích yếu Ngày đăng Tình trạng
1 Tài liệu hướng dẫn sử dụng và khai thác hệ thống dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình()

1234380525_gsht_hdsd_cục cảnh sát giao thông
19/10/2023 Còn hiệu lực
2 Tham luận của Bộ GTVT tại Hội nghị triển khai Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng()

1071646298_20. tham luận vt-tổng hợp ct 23 b
04/07/2023 Còn hiệu lực
3 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2.(Thông tư 07/2019/TT-BKHCN)

363405725_tt07.2019.bkhcn.pdf
26/07/2019 Còn hiệu lực
4 Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng(Số 71 / NQ-CP)

24425_nq71.docx
08/08/2017 Còn hiệu lực
5 Chỉ thị của Ban Bí Thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng(Số 14-CT/TW)

8161_chi thi 14.docx
19/07/2017 Còn hiệu lực
6 Chỉ thị Về việc tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp(Số 30 / CT-TTg)

17211_ct30.docx
05/07/2017 Còn hiệu lực
7 Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XII Về việc tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước(Số 12-NQ/TW)

13813_nghi quyet 12.docx
03/06/2017 Còn hiệu lực
8 Thông tư ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy(304/2016/TT-BTC)

4099_tt 304 bang gia tinh lptb.pdf
18/01/2017 Còn hiệu lực
9 Thông tư quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông vận tải quản lý (35/2016/TT-BGTVT)

16549_tt35.docx
11/01/2017 Còn hiệu lực
10 Thông tư hướng dẫn về lệ phí trước bạ(301/2016/TT-BTC)

8111_tt301.doc
11/01/2017 Còn hiệu lực
11 Thông tư 201 /2016/TT-BTC: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch, lệ phí cấp giấy phép lái xe trong Công an nhân dân(201 /2016/TT-BTC)

15343_tt phi sat hach lai xe trong cong an nhan da
22/12/2016 Còn hiệu lực
12 Thông tư 229/2016/TT-BTC: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ()

18699_tt229btc.docx
20/12/2016 Còn hiệu lực
Trang    1   2   3