Văn bản QPPL và TTHC
Trích yếu : Số hiệu :
Lĩnh vực văn bản: Cơ quan ban hành :
Loại văn bản: Tình trạng: Còn hiệu lực Hết hiệu lực
Ngày đăng: Đến ngày:
STT Trích yếu Ngày đăng Tình trạng
1 Dự thảo()

gt//uploads/vanban/pub_dir/tt huong dan nd 34_144.
15/10/2012 Còn hiệu lực
2 Dự thảo Thông tư()

gt//uploads/vanban/pub_dir/duthaototrinh2_140.doc
13/09/2012 Còn hiệu lực
3 Số /2012/NĐ-CP()

gt//uploads/vanban/pub_dir/ndsuadoi nd34_124.doc
23/12/2011 Còn hiệu lực
4 k so()

gt//uploads/vanban/pub_dir/ttlan4_118.doc
23/08/2011 Còn hiệu lực
5 2047/c67-p1()

gt//uploads/vanban/pub_dir/du thao thong tu ca xa
07/10/2010 Còn hiệu lực
6 ...../2010/TT-BCA(CỤC TM-TCVII)()

gt//uploads/vanban/pub_dir/tt huong dan nĐ 34 cp_
20/04/2010 Còn hiệu lực
7 ...../2010/TTLT-BCA-BGTVT()

gt//uploads/vanban/pub_dir/duthaottlt_68.doc
19/04/2010 Còn hiệu lực
8 Dự thảo Thông tư Quy định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông của lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt()

gt//uploads/vanban/pub_dir/thong tu hd tuyen truye
02/07/2009 Còn hiệu lực
9 Dự thảo quy định về còi đèn()

gt//uploads/vanban/pub_dir/dtcoiden_33.doc
24/03/2009 Còn hiệu lực
10 Dự thảo văn bản Công an Xã, phường()

gt//uploads/vanban/pub_dir/chÍnh phỦ_32.doc
24/03/2009 Còn hiệu lực
11 Dự thảo Quy định báo cáo, thống kê tổng hợp, ()

gt//uploads/vanban/pub_dir/ttcsdltngt_34.doc
24/03/2009 Còn hiệu lực
12 DỰ thảo quy định về việc tổ chức kiểm định ATKT& BVMT xe ô tô, xe máy()

gt//uploads/vanban/pub_dir/tt kdinh11_35.3
24/03/2009 Còn hiệu lực
Trang    1   2   3