Văn bản QPPL và TTHC
Trích yếu : Số hiệu :
Lĩnh vực văn bản: Cơ quan ban hành :
Loại văn bản: Tình trạng: Còn hiệu lực Hết hiệu lực
Ngày đăng: Đến ngày:
STT Trích yếu Ngày đăng Tình trạng
1 12/CT-TTg()

gt//uploads/vanban/pub_dir/chi thi 12 cua chnh phu
23/06/2013 Còn hiệu lực
2 Số: 655/CĐ-TTg()

gt//uploads/vanban/pub_dir/congdienso655_128.doc
18/06/2012 Còn hiệu lực
3 34/2010/NĐ-CP()

gt//uploads/vanban/pub_dir/nghi_dinh34_67.doc
02/04/2010 Còn hiệu lực
4 13/2009/TT-BGTVT()

gt//uploads/vanban/pub_dir/tt13bgtvt toc do khoang
17/07/2009 Còn hiệu lực
5 16/2008/NQ-CP()

31/07/2008 Còn hiệu lực
6 16/2008/NQ-CP()

gt//uploads/vanban/pub_dir/nghi quyet cp_53.doc
31/07/2008 Còn hiệu lực
7 23/2008/QH12()

gt/uploads/vanban/pub_dir/l23qh_14.doc
13/01/2008 Còn hiệu lực
8 55/2006/NĐ-CP ()

gt/uploads/vanban/pub_dir/nghi dinh 55_5.doc
31/05/2006 Còn hiệu lực
9 35/2005/QH11 ()

gt/uploads/vanban/pub_dir/luậtđường sắt_13
14/06/2005 Còn hiệu lực
10 14/2000/QĐ - TTg ()

gt//uploads/vanban/pub_dir/qdinh 14-2000-qd-ttg_54
27/01/2000 Còn hiệu lực
Trang    1   2   3