Văn bản QPPL và TTHC
Trích yếu : Số hiệu :
Lĩnh vực văn bản: Cơ quan ban hành :
Loại văn bản: Tình trạng: Còn hiệu lực Hết hiệu lực
Ngày đăng: Đến ngày:
STT Trích yếu Ngày đăng Tình trạng
1 Về tăng cường công tác bảo đảm TTATGT cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới(Chỉ thị 31/CT-TTg)

68196349_chỉ thị 31_ct-ttg_21122023_về atgt
10/01/2024 Còn hiệu lực
2 Quy định một số điều Nghị quyết số 73/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô(Nghị định 39/2023/NĐ-CP)

1423658461_nghỊ ĐỊnh 39-2023 về đấu giá
03/07/2023 Còn hiệu lực
3 Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới(Chỉ thị 23-CT/TW)

1685597329_chỉ thị 23 bbt.pdf
13/06/2023 Còn hiệu lực
4 Về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới(Chỉ thị 10/CT-TTg)

676934037_10-ct-ttg-19042023-signed.pdf
19/04/2023 Còn hiệu lực
5 Quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, bù trừ số tiền nộp phạt chênh lệch, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính(Thông tư 18/2023/TT-BTC)

1666325236_tt18.pdf
21/03/2023 Còn hiệu lực
6 Về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô(Nghị quyết 73/2022/QH15)

15/11/2022 Còn hiệu lực
7 Danh mục Nghị định quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính (Nghị định 135/2021/NĐ-CP)

1009211647_danh mục nd 135.docx
08/01/2022 Còn hiệu lực
8 Nghị định quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính (Nghị định 135/2021/NĐ-CP)

1568299048_nd 135.docx
08/01/2022 Còn hiệu lực
9 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa(Nghị định 139/2021/NĐ-CP)

684868300_nd139 duongthuynoidia (ngay 31.12).docx
04/01/2022 Còn hiệu lực
10 Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính(Nghị định 118/2021/NĐ-CP)

376847664_nd 118.docx
30/12/2021 Còn hiệu lực
11 Luật Xử lý vi phạm hành chính (hợp nhất năm 2020)(Văn bản hợp nhất số: 31/VBHN-VPQH)

1547843459_luật xlvphc hợp nhất 2020.docx
30/12/2021 Còn hiệu lực
12 Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng(Nghị định 123/2021/NĐ-CP)

972179678_nd 123.docx
30/12/2021 Còn hiệu lực
Trang    1   2   3