Văn bản QPPL và TTHC
Trích yếu : Số hiệu :
Lĩnh vực văn bản: Cơ quan ban hành :
Loại văn bản: Tình trạng: Còn hiệu lực Hết hiệu lực
Ngày đăng: Đến ngày:
STT Trích yếu Ngày đăng Tình trạng
1 Thông tư 64/2017/TT-BCA của Bộ Công an Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về đăng ký xe(Thông tư 64/2017/TT-BCA)

17649_thong tu 64.doc
28/12/2017 Còn hiệu lực
2 Mẫu đơn xin cấp đổi GPLX theo Thông tư 53/2015/TT-BCA ngày 20/10/2015()

8521_mau 03.doc
23/09/2016 Còn hiệu lực
3 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 22/10/2015 Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 54/2015/TT-BCA bổ sung quy định về đăng ký xe đối với xe mô tô điện, xe máy điện.(54/2015/TT-BCA )

6958_22318_thong tu xe may dien 54 (4).doc
22/10/2015 Còn hiệu lực
4 Dự thảo THÔNG TƯ Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát giao thông đường bộ()

2643_tt.docx
24/08/2015 Còn hiệu lực
5 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an()

24169_thu tuc hanh chinh.docx
18/06/2015 Còn hiệu lực
6 15/2014/TT-BCA()

gt//uploads/vanban/pub_dir/thong tu 15-2014-tt-bca
22/04/2014 Còn hiệu lực
7 27/TB-BCA-C61()

gt//uploads/vanban/pub_dir/tb 27 bca bản chuẩn
09/04/2013 Còn hiệu lực
8 12/2013/TT-BCA()

gt//uploads/vanban/pub_dir/thong tu 12 dang ky chu
09/04/2013 Còn hiệu lực
9 Dự thảo Thông tư()

gt//uploads/vanban/pub_dir/ttsuadoi36 12-2012_147.
04/12/2012 Còn hiệu lực
10 Dự thảo Tờ trình()

gt//uploads/vanban/pub_dir/ttrinh suadoi36 12-2012
04/12/2012 Còn hiệu lực
11 3110/C67-P3()

gt//uploads/vanban/pub_dir/thong bao lan 4 lhp 201
20/11/2012 Còn hiệu lực
12 Dự kiến()

gt//uploads/vanban/pub_dir/khaimaclhp_145.doc
05/11/2012 Còn hiệu lực
Trang    1   2   3   4   5   6