Văn bản QPPL và TTHC
Trích yếu : Số hiệu :
Lĩnh vực văn bản: Cơ quan ban hành :
Loại văn bản: Tình trạng: Còn hiệu lực Hết hiệu lực
Ngày đăng: Đến ngày:
Văn bản QPPL và TTHC   /  Văn bản Bộ Công an
Mẫu số 02 (Ban hành kèm theo TT số 36/2010/TT-BCA
Ngày đăng: 28/10/2010
Số hiệu
Người ký Bộ trưởng Bộ Công an Đại Tướng Lê Hồng Anh
Cơ quan ban hành Văn bản Bộ Công an
Loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Nội dung Mẫu số 02 (Ban hành kèm theo TT số 36/2010/TT-BCA
Tải văn bản về Tải về
Các tin khác liên quan