Văn bản QPPL và TTHC
Trích yếu : Số hiệu :
Lĩnh vực văn bản: Cơ quan ban hành :
Loại văn bản: Tình trạng: Còn hiệu lực Hết hiệu lực
Ngày đăng: Đến ngày:
STT Trích yếu Ngày đăng Tình trạng
1 Thông tư hướng dẫn về lệ phí trước bạ(301/2016/TT-BTC)

8111_tt301.doc
11/01/2017 Còn hiệu lực
2 Thông tư 201 /2016/TT-BTC: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch, lệ phí cấp giấy phép lái xe trong Công an nhân dân(201 /2016/TT-BTC)

15343_tt phi sat hach lai xe trong cong an nhan da
22/12/2016 Còn hiệu lực
3 Thông tư 229/2016/TT-BTC: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ()

18699_tt229btc.docx
20/12/2016 Còn hiệu lực
4 Chỉ thị 29/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xử lý phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định()

7492_chi thi 29-2016-ct-ttg ve xu ly xe het nien h
11/11/2016 Còn hiệu lực
5 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ()

146_qcvn 41_2016_final_in.pdf
02/11/2016 Còn hiệu lực
6 Mẫu đơn xin cấp đổi GPLX theo Thông tư 53/2015/TT-BCA ngày 20/10/2015()

8521_mau 03.doc
23/09/2016 Còn hiệu lực
7 Chỉ thị 23/2016/CT-TTg về tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới(Số: 23/CT-TTg)

11358_chỉ thị 23-2016-ct-ttg.docx
05/07/2016 Còn hiệu lực
8 Nghị định 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về XPVPHC trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt(46/2016/NĐ-CP)

16846_nghị định 46.2016.docx
26/05/2016 Còn hiệu lực
9 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 22/10/2015 Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 54/2015/TT-BCA bổ sung quy định về đăng ký xe đối với xe mô tô điện, xe máy điện.(54/2015/TT-BCA )

6958_22318_thong tu xe may dien 54 (4).doc
22/10/2015 Còn hiệu lực
10 Dự thảo THÔNG TƯ Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát giao thông đường bộ()

2643_tt.docx
24/08/2015 Còn hiệu lực
11 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an()

24169_thu tuc hanh chinh.docx
18/06/2015 Còn hiệu lực
12 DỰ THẢO BỘ LUẬT DÂN SỰ (SỬA ĐỔI)()

9843_dt blds lay y kien nhan dan.doc
22/01/2015 Còn hiệu lực
Trang    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10