Văn bản QPPL và TTHC
Trích yếu : Số hiệu :
Lĩnh vực văn bản: Cơ quan ban hành :
Loại văn bản: Tình trạng: Còn hiệu lực Hết hiệu lực
Ngày đăng: Đến ngày:
Văn bản QPPL và TTHC   /  Văn bản Bộ Công an
Quy định thống kê, tổng hợp, xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu về tai nạn giao thông đường bộ, tai nạn giao thông đường sắt, tai nạn giao thông đường thủy nội địa
Ngày đăng: 10/07/2024
Số hiệu Thông tư 26/2024/TT-BCA
Người ký Thượng tướng Lương Tam Quang
Cơ quan ban hành Văn bản Bộ Công an
Loại văn bản Thông tư
Lĩnh vực văn bản Văn bản Quản lý nhà nước
Nội dung Quy định thống kê, tổng hợp, xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu về tai nạn giao thông đường bộ, tai nạn giao thông đường sắt, tai nạn giao thông đường thủy nội địa
Tải văn bản về Tải về
Các tin khác liên quan