Văn bản QPPL và TTHC
Trích yếu : Số hiệu :
Lĩnh vực văn bản: Cơ quan ban hành :
Loại văn bản: Tình trạng: Còn hiệu lực Hết hiệu lực
Ngày đăng: Đến ngày:
Văn bản QPPL và TTHC   /  Văn bản Bộ, ban ngành khác
Tham luận của Bộ GTVT tại Hội nghị triển khai Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng
Ngày đăng: 04/07/2023
Số hiệu
Người ký
Cơ quan ban hành Văn bản Bộ, ban ngành khác
Loại văn bản Chương trình
Lĩnh vực văn bản Văn bản Quản lý nhà nước
Nội dung Tham luận của Bộ GTVT tại Hội nghị triển khai Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng
Tải văn bản về Tải về
Các tin khác liên quan