Văn bản QPPL và TTHC
Trích yếu : Số hiệu :
Lĩnh vực văn bản: Cơ quan ban hành :
Loại văn bản: Tình trạng: Còn hiệu lực Hết hiệu lực
Ngày đăng: Đến ngày:
Văn bản QPPL và TTHC   /  Văn bản nhà nước
Về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô
Ngày đăng: 15/11/2022
Số hiệu Nghị quyết 73/2022/QH15
Người ký Vương Đình Huệ
Cơ quan ban hành Văn bản nhà nước
Loại văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực văn bản Văn bản Quản lý nhà nước
Nội dung Về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô
Tải văn bản về
Các tin khác liên quan