Văn bản QPPL và TTHC
Trích yếu : Số hiệu :
Lĩnh vực văn bản: Cơ quan ban hành :
Loại văn bản: Tình trạng: Còn hiệu lực Hết hiệu lực
Ngày đăng: Đến ngày:
Văn bản QPPL và TTHC   /  Văn bản nhà nước
Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
Ngày đăng: 13/06/2023
Số hiệu Chỉ thị 23-CT/TW
Người ký Trương Thị Mai
Cơ quan ban hành Văn bản nhà nước
Loại văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực văn bản Văn bản Quản lý nhà nước
Nội dung Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
Tải văn bản về Tải về
Các tin khác liên quan