Văn bản QPPL và TTHC
Trích yếu : Số hiệu :
Lĩnh vực văn bản: Cơ quan ban hành :
Loại văn bản: Tình trạng: Còn hiệu lực Hết hiệu lực
Ngày đăng: Đến ngày:
Văn bản QPPL và TTHC   /  Văn bản nhà nước
Luật Xử lý vi phạm hành chính (hợp nhất năm 2020)
Ngày đăng: 30/12/2021
Số hiệu Văn bản hợp nhất số: 31/VBHN-VPQH
Người ký Nguyễn Hạnh Phúc
Cơ quan ban hành Văn bản nhà nước
Loại văn bản Luật
Lĩnh vực văn bản Văn bản Quản lý nhà nước
Nội dung Luật Xử lý vi phạm hành chính (hợp nhất năm 2020)
Tải văn bản về Tải về
Các tin khác liên quan