Văn bản QPPL và TTHC
Trích yếu : Số hiệu :
Lĩnh vực văn bản: Cơ quan ban hành :
Loại văn bản: Tình trạng: Còn hiệu lực Hết hiệu lực
Ngày đăng: Đến ngày:
Văn bản QPPL và TTHC   /  Văn bản nhà nước
Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính
Ngày đăng: 23/04/2021
Số hiệu Luật số 67/2020/QH14
Người ký Nguyễn Thị Kim Ngân
Cơ quan ban hành Văn bản nhà nước
Loại văn bản Luật
Lĩnh vực văn bản Văn bản Quản lý nhà nước
Nội dung Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính
Tải văn bản về Tải về
Các tin khác liên quan