Văn bản QPPL và TTHC
Trích yếu : Số hiệu :
Lĩnh vực văn bản: Cơ quan ban hành :
Loại văn bản: Tình trạng: Còn hiệu lực Hết hiệu lực
Ngày đăng: Đến ngày:
Văn bản QPPL và TTHC   /  Văn bản Bộ, ban ngành khác
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2.
Ngày đăng: 26/07/2019
Số hiệu Thông tư 07/2019/TT-BKHCN
Người ký Trần Văn Tùng
Cơ quan ban hành Văn bản Bộ, ban ngành khác
Loại văn bản Thông tư
Lĩnh vực văn bản Văn bản Quản lý nhà nước
Nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2.
Tải văn bản về Tải về
Các tin khác liên quan