Văn bản QPPL và TTHC
Trích yếu : Số hiệu :
Lĩnh vực văn bản: Cơ quan ban hành :
Loại văn bản: Tình trạng: Còn hiệu lực Hết hiệu lực
Ngày đăng: Đến ngày:
Văn bản QPPL và TTHC   /  Văn bản Bộ Công an
Chỉ thị 01/CT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an về Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bảo đảm TTATGT của lực lượng CAND trong tình hình mới
Ngày đăng: 09/01/2019
Số hiệu Chỉ thị 01/CT-BCA
Người ký Bộ trưởng Tô Lâm
Cơ quan ban hành Văn bản Bộ Công an
Loại văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực văn bản Văn bản Quản lý nhà nước
Nội dung Chỉ thị 01/CT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an về Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bảo đảm TTATGT của lực lượng CAND trong tình hình mới
Tải văn bản về Tải về
Các tin khác liên quan