Văn bản QPPL và TTHC
Trích yếu : Số hiệu :
Lĩnh vực văn bản: Cơ quan ban hành :
Loại văn bản: Tình trạng: Còn hiệu lực Hết hiệu lực
Ngày đăng: Đến ngày:
Văn bản QPPL và TTHC   /  Văn bản Bộ, ban ngành khác
Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XII Về việc tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
Ngày đăng: 03/06/2017
Số hiệu Số 12-NQ/TW
Người ký Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Cơ quan ban hành Văn bản Bộ, ban ngành khác
Loại văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực văn bản Văn bản Quản lý nhà nước
Nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XII Về việc tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
Tải văn bản về Tải về
Các tin khác liên quan