Văn bản QPPL và TTHC
Trích yếu : Số hiệu :
Lĩnh vực văn bản: Cơ quan ban hành :
Loại văn bản: Tình trạng: Còn hiệu lực Hết hiệu lực
Ngày đăng: Đến ngày:
Văn bản QPPL và TTHC   /  Văn bản Bộ, ban ngành khác
Chỉ thị của Ban Bí Thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng
Ngày đăng: 19/07/2017
Số hiệu Số 14-CT/TW
Người ký Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Cơ quan ban hành Văn bản Bộ, ban ngành khác
Loại văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực văn bản Văn bản Quản lý nhà nước
Nội dung Chỉ thị của Ban Bí Thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng
Tải văn bản về Tải về
Các tin khác liên quan