Văn bản QPPL và TTHC
Trích yếu : Số hiệu :
Lĩnh vực văn bản: Cơ quan ban hành :
Loại văn bản: Tình trạng: Còn hiệu lực Hết hiệu lực
Ngày đăng: Đến ngày:
Văn bản QPPL và TTHC
Chỉ thị 23/2016/CT-TTg về tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới
Ngày đăng: 05/07/2016
Số hiệu Số: 23/CT-TTg
Người ký Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực văn bản
Nội dung Chỉ thị 23/2016/CT-TTg về tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới
Tải văn bản về Tải về
Các tin khác liên quan