Văn bản QPPL và TTHC
Trích yếu : Số hiệu :
Lĩnh vực văn bản: Cơ quan ban hành :
Loại văn bản: Tình trạng: Còn hiệu lực Hết hiệu lực
Ngày đăng: Đến ngày:
Văn bản QPPL và TTHC   /  Văn bản nhà nước
23/2008/QH12
Ngày đăng: 13/01/2008
Số hiệu
Người ký Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Phú Trọng
Cơ quan ban hành Văn bản nhà nước
Loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Nội dung 23/2008/QH12
Tải văn bản về Tải về
Các tin khác liên quan