Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Tra cứu xe mất đăng ký, biển số, hết niên hạn, mất cắp

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Video
Mua GPLX, thẻ nhà báo giả để "thông chốt" nhưng bất thành
Xem tất cả
Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ    /  Hoạt động TTKS XLVP trên đường bộ cao tốc
Công khai nội dung Kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi Công khai nội dung Kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi Ngày đăng: 27/03/2023 Cục CSGT tiếp tục xử lý có hiệu quả các vi phạm trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Thời gian thực hiện: Từ ngày 27/03/2023 đến ngày 02/04/2023 (24h/ngày, 07 ngày trong tuần).
Công khai nội dung Kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai Công khai nội dung Kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai Ngày đăng: 21/03/2023 Cục CSGT tiếp tục xử lý có hiệu quả các vi phạm trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/3/2023 đến ngày 14/4/2023 (24h/ngày, 07 ngày trong tuần).
Công khai nội dung Kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi Công khai nội dung Kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi Ngày đăng: 21/03/2023 Cục CSGT tiếp tục xử lý có hiệu quả các vi phạm trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi .Thời gian thực hiện kế hoạch: Từ ngày 20/03/2023 đến ngày 26/03/2023 (24h/ngày, 07 ngày trong tuần).
Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm  TTATGT trên đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn Ngày đăng: 16/03/2023 Cục CSGT tiếp tục xử lý có hiệu quả các vi phạm trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Thời gian thực hiện kế hoạch: 24h/ngày, 07 ngày trong tuần (24/7).
Công khai nội dung Kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến  cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn Công khai nội dung Kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn Ngày đăng: 16/03/2023 Cục CSGT tiếp tục xử lý có hiệu quả các vi phạm trên cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn. Thời gian thực hiện kế hoạch: Từ ngày 15/3/2023 đến ngày 14/4/2023 (24h/ngày, 07 ngày trong tuần).
Công khai nội dung Kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng - Hạ Long- Vân Đồn- Móng Cái (Quảng Ninh) Công khai nội dung Kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng - Hạ Long- Vân Đồn- Móng Cái (Quảng Ninh) Ngày đăng: 16/03/2023 Cục CSGT tiếp tục xử lý có hiệu quả các vi phạm trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn- Móng Cái (Quảng Ninh). Thời gian thực hiện kế hoạch: Từ ngày 15/3/2023 đến ngày 14/4/2023 (24h/ngày, 07 ngày trong tuần)..
Công khai nội dung Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi Công khai nội dung Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi Ngày đăng: 15/03/2023 Cục CSGT tiếp tục xử lý có hiệu quả các vi phạm trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Thời gian thực hiện kế hoạch: Từ ngày 13/03/2023 đến ngày 19/03/2023 (24h/ngày, 07 ngày trong tuần).
Công khai nội dung Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi Công khai nội dung Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi Ngày đăng: 06/03/2023 Cục CSGT tiếp tục xử lý có hiệu quả các vi phạm trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Thời gian thực hiện kế hoạch: Từ ngày 06/03/2023 đến ngày 12/03/2023 (24h/ngày, 07 ngày trong tuần).
Công khai nội dung Kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến  Nội Bài – Lào Cai Công khai nội dung Kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến Nội Bài – Lào Cai Ngày đăng: 03/03/2023 Cục CSGT tiếp tục xử lý có hiệu quả các vi phạm trên cao tốc cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/02/2023 đến ngày 14/03/2023 (24h/ngày, 07 ngày trong tuần).
Công khai nội dung Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai Công khai nội dung Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai Ngày đăng: 03/03/2023 Cục CSGT tiếp tục xử lý có hiệu quả các vi phạm trên cao tốc cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Thời gian thực hiện kế hoạch: Từ ngày 15/02/2023 đến ngày 14/3/2023 (24h/ngày, 07 ngày trong tuần (24/7).
Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm  TTATGT trên đường cao tốc Cam Lộ-La Sơn Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc Cam Lộ-La Sơn Ngày đăng: 22/02/2023 Cục CSGT tiếp tục xử lý có hiệu quả các vi phạm trên cao tốc cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Thời gian thực hiện hế hoạch: (Từ ngày 15/02/2023 đến ngày 14/03/2023) (24h/ngày, 07 ngày trong tuần).
Công khai nội dung Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai Công khai nội dung Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai Ngày đăng: 22/02/2023 Cục CSGT tiếp tục xử lý có hiệu quả các vi phạm trên cao tốc cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Thời gian thực hiện hế hoạch: Từ ngày 23/02/2023 đến ngày 01/3/2023 (24h/ngày, 07 ngày trong tuần (24/7).
Công khai nội dung Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi Công khai nội dung Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi Ngày đăng: 22/02/2023 Cục CSGT tiếp tục xử lý có hiệu quả các vi phạm trên cao tốc cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Thời gian thực hiện hế hoạch: Từ ngày 20/02/2023 đến ngày 26/02/2023 (24h/ngày, 07 ngày trong tuần).
Công khai nội dung Kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn Công khai nội dung Kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn Ngày đăng: 17/02/2023 Cục CSGT tiếp tục xử lý có hiệu quả các vi phạm trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn. Thời gian thực hiện hế hoạch: Từ ngày 15/02/2023 đến ngày 14/03/2023 (24h/ngày, 07 ngày trong tuần).
Công khai nội dung Kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn Công khai nội dung Kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn Ngày đăng: 17/02/2023 Cục CSGT tiếp tục xử lý có hiệu quả các vi phạm trên cao tốc cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn. Thời gian thực hiện hế hoạch: Từ ngày 15/02/2023 đến ngày 14/3/2023 (24h/ngày, 07 ngày trong tuần).
Công khai nội dung Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai Công khai nội dung Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai Ngày đăng: 17/02/2023 Cục CSGT tiếp tục xử lý có hiệu quả các vi phạm trên cao tốc cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Thời gian thực hiện hế hoạch: Từ ngày 16/02/2023 đến ngày 22/02/2023 (24h/ngày, 07 ngày trong tuần (24/7).
Công khai nội dung Kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh Công khai nội dung Kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh Ngày đăng: 17/02/2023 Cục CSGT tiếp tục xử lý có hiệu quả các vi phạm trên cao tốc cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh. Thời gian thực hiện hế hoạch: Từ ngày 15/02/2023 đến ngày 14/03/2023 (24h/ngày, 07 ngày trong tuần).
Công khai nội dung Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi Công khai nội dung Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi Ngày đăng: 13/02/2023 Cục CSGT tiếp tục xử lý có hiệu quả các vi phạm trên cao tốc cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Thời gian thực hiện hế hoạch: Từ ngày 13/02/2023 đến ngày 19/02/2023 (24h/ngày, 07 ngày trong tuần).
Công khai nội dung Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi Công khai nội dung Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi Ngày đăng: 07/02/2023 Cục CSGT tiếp tục xử lý có hiệu quả các vi phạm trên cao tốc cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Thời gian thực hiện hế hoạch: Từ ngày 06/2/2023 đến ngày 12/2/2023 (24h/ngày, 07 ngày trong tuần).
Công khai nội dung Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai Công khai nội dung Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai Ngày đăng: 01/02/2023 Cục CSGT tiếp tục xử lý có hiệu quả các vi phạm trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Thời gian thực hiện hế hoạch: Từ ngày 02/02/2023 đến ngày 08/02/2023 (24h/ngày, 07 ngày trong tuần (24/7).
Trang    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10