Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Tra cứu xe mất đăng ký, biển số, hết niên hạn, mất cắp

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Video
Hình ảnh cảm động các chiến sĩ CSGT lăn đá thông đèo Bảo Lộc ngay trước lúc hy sinh
Xem tất cả
Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ    /  Cảnh sát giao thông 24/7  /  24h của Cảnh sát giao thông  /  Hoạt động TTKS XLVP trên đường bộ cao tốc
Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi Ngày đăng: 12/09/2023 Cục CSGT tiếp tục xử lý có hiệu quả các vi phạm trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Thời gian thực hiện kế hoạch: Thời gian thực hiện kế hoạch: Từ ngày 11/09/2023 đến ngày 17/09/2023 (24h/ngày, 07 ngày trong tuần).
Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây – Phan Thiết – Vĩnh Hảo và tuyến cao tốc Nha Trang-Cam Lâm Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây – Phan Thiết – Vĩnh Hảo và tuyến cao tốc Nha Trang-Cam Lâm Ngày đăng: 07/09/2023 Cục CSGT tiếp tục xử lý có hiệu quả các vi phạm trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây – Phan Thiết – Vĩnh Hảo và tuyến cao tốc Nha Trang-Cam Lâm. Thời gian thực hiện kế hoạch: Từ ngày 7/9/2023 đến ngày 13/9/2023 (24h/ngày, 07 ngày trong tuần).
Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi Ngày đăng: 05/09/2023 Cục CSGT tiếp tục xử lý có hiệu quả các vi phạm trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Thời gian thực hiện kế hoạch: Từ ngày 04/09/2023 đến ngày 10/09/2023 (24h/ngày, 07 ngày trong tuần).
Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây – Phan Thiết – Vĩnh Hảo và tuyến cao tốc Nha Trang-Cam Lâm Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây – Phan Thiết – Vĩnh Hảo và tuyến cao tốc Nha Trang-Cam Lâm Ngày đăng: 31/08/2023 Cục CSGT tiếp tục xử lý có hiệu quả các vi phạm trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây – Phan Thiết – Vĩnh Hảo và tuyến cao tốc Nha Trang-Cam Lâm. Thời gian thực hiện kế hoạch: Từ ngày 31/8/2023 đến ngày 6/9/2023 (24h/ngày, 07 ngày trong tuần).
Công khai nội dung Kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi Công khai nội dung Kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi Ngày đăng: 29/08/2023 Cục CSGT tiếp tục xử lý có hiệu quả các vi phạm trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Thời gian thực hiện kế hoạch: Từ ngày 28/08/2023 đến ngày 03/09/2023 (24h/ngày, 07 ngày trong tuần).
Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây – Phan Thiết – Vĩnh Hảo và tuyến cao tốc Nha Trang-Cam Lâm Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây – Phan Thiết – Vĩnh Hảo và tuyến cao tốc Nha Trang-Cam Lâm Ngày đăng: 29/08/2023 Cục CSGT tiếp tục xử lý có hiệu quả các vi phạm trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây – Phan Thiết – Vĩnh Hảo và tuyến cao tốc Nha Trang-Cam Lâm. Thời gian thực hiện kế hoạch: Từ ngày 24/8/2023 đến ngày 30/8/2023 (24h/ngày, 07 ngày trong tuần).
Công khai các tổ công tác Cục CSGT thực hiện phối hợp với Công an địa phương TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT Công khai các tổ công tác Cục CSGT thực hiện phối hợp với Công an địa phương TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT Ngày đăng: 29/08/2023 Cục Cảnh sát giao thông sẽ phối hợp với Công an các địa phương xử lý hiệu quả các hành vi vi phạm về TTATGT. Thời gian thực hiện từ ngày 29/8/2023 đến hết ngày 15/10/2023 (24h/ngày, 07 ngày trong tuần).
Công khai nội dung Kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Công khai nội dung Kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Ngày đăng: 23/08/2023 Cục CSGT tiếp tục xử lý có hiệu quả các vi phạm trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Thời gian thực hiện kế hoạch: Từ ngày 21/08/2023 đến ngày 27/08/2023 (24h/ngày, 07 ngày trong tuần).
Công khai nội dung Kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên Công khai nội dung Kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên Ngày đăng: 19/08/2023 Cục CSGT tiếp tục xử lý có hiệu quả các vi phạm trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/8/2023 đến ngày 14/9/2023 (24h/ngày, 07 ngày trong tuần).
Công khai nội dung Kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai Công khai nội dung Kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai Ngày đăng: 19/08/2023 Cục CSGT tiếp tục xử lý có hiệu quả các vi phạm trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/8/2023 đến ngày 14/9/2023 (24h/ngày, 07 ngày trong tuần).
Công khai nội dung Kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai Công khai nội dung Kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai Ngày đăng: 19/08/2023 Cục CSGT tiếp tục xử lý có hiệu quả các vi phạm trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/8/2023 đến ngày 14/9/2023 (24h/ngày, 07 ngày trong tuần).
Công khai nội dung Kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng - Hạ Long- Vân Đồn- Móng Cái (Quảng Ninh)  và cao tốc Bắc Giang- Lạng Sơn Công khai nội dung Kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng - Hạ Long- Vân Đồn- Móng Cái (Quảng Ninh) và cao tốc Bắc Giang- Lạng Sơn Ngày đăng: 19/08/2023 Cục CSGT tiếp tục xử lý có hiệu quả các vi phạm trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng - Hạ Long- Vân Đồn- Móng Cái (Quảng Ninh) và cao tốc Bắc Giang- Lạng Sơn. Thời gian thực hiện kế hoạch: Từ ngày 15/8/2023 đến ngày 14/9/2023 (24h/ngày, 07 ngày trong tuần).
Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây – Phan Thiết – Vĩnh Hảo và tuyến cao tốc Nha Trang-Cam Lâm Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây – Phan Thiết – Vĩnh Hảo và tuyến cao tốc Nha Trang-Cam Lâm Ngày đăng: 19/08/2023 Cục CSGT tiếp tục xử lý có hiệu quả các vi phạm trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây – Phan Thiết – Vĩnh Hảo và tuyến cao tốc Nha Trang-Cam Lâm. Thời gian thực hiện kế hoạch: Từ ngày 17/8/2023 đến ngày 23/8/2023 (24h/ngày, 07 ngày trong tuần).
Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi Ngày đăng: 15/08/2023 Cục CSGT tiếp tục xử lý có hiệu quả các vi phạm trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Thời gian thực hiện kế hoạch: Từ ngày 14/08/2023 đến ngày 20/08/2023 (24h/ngày, 07 ngày trong tuần).
Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây – Phan Thiết – Vĩnh Hảo và tuyến cao tốc Nha Trang-Cam Lâm Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây – Phan Thiết – Vĩnh Hảo và tuyến cao tốc Nha Trang-Cam Lâm Ngày đăng: 11/08/2023 Cục CSGT tiếp tục xử lý có hiệu quả các vi phạm trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây – Phan Thiết – Vĩnh Hảo và tuyến cao tốc Nha Trang-Cam Lâm. Thời gian thực hiện kế hoạch: Từ ngày 10/8/2023 đến ngày 16/8/2023 (24h/ngày, 07 ngày trong tuần).
Công khai nội dung kế hoạch TTKS- XLVP, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi Công khai nội dung kế hoạch TTKS- XLVP, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi Ngày đăng: 09/08/2023 Cục CSGT tiếp tục xử lý có hiệu quả các vi phạm trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Thời gian thực hiện kế hoạch: Từ ngày 07/08/2023 đến ngày 13/08/2023 (24h/ngày, 07 ngày trong tuần).
Công khai nội dung kế hoạch TTKS- XLVP, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi Công khai nội dung kế hoạch TTKS- XLVP, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi Ngày đăng: 04/08/2023 Cục CSGT tiếp tục xử lý có hiệu quả các vi phạm trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Thời gian thực hiện: Từ ngày 31/07/2023 đến ngày 06/08/2023 (24h/ngày, 07 ngày trong tuần).
Công khai nội dung kế hoạch TTKS- XLVP, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc TP HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận Công khai nội dung kế hoạch TTKS- XLVP, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc TP HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận Ngày đăng: 29/07/2023 Cục CSGT tiếp tục xử lý có hiệu quả các vi phạm trên cao tốc TP HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận. Thời gian thực hiện: từ ngày 27/7/2023 đến hết ngày 02/8/2023 (24h/ngày, 07 ngày trong tuần).
Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây – Phan Thiết – Vĩnh Hảo và tuyến cao tốc Nha Trang-Cam Lâm Công khai nội dung kế hoạch TTKS XLVP, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây – Phan Thiết – Vĩnh Hảo và tuyến cao tốc Nha Trang-Cam Lâm Ngày đăng: 28/07/2023 Cục CSGT tiếp tục xử lý có hiệu quả các vi phạm trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây – Phan Thiết – Vĩnh Hảo và tuyến cao tốc Nha Trang-Cam Lâm. Thời gian thực hiện kế hoạch: Từ ngày 27/7/2023 đến ngày 2/8/2023 (24h/ngày, 07 ngày trong tuần).
Công khai nội dung kế hoạch TTKS- XLVP, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc TP HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận Công khai nội dung kế hoạch TTKS- XLVP, bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc TP HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận Ngày đăng: 25/07/2023 Cục CSGT tiếp tục xử lý có hiệu quả các vi phạm trên cao tốc TP HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận. Thời gian thực hiện: từ ngày 20/7/2023 đến hết ngày 26/7/2023 (24h/ngày, 07 ngày trong tuần).
Trang    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10