Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Tra cứu xe mất đăng ký, biển số, hết niên hạn, mất cắp

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Video
CSGT mở đường đưa xe cấp cứu tới bệnh viện kịp thời
Xem tất cả
Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ    /  An toàn giao thông  /  Bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới
Giấy chứng nhận bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm chủ động thiết kế Ngày đăng: 20/02/2023 Giấy chứng nhận bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm chủ động thiết kế và phải bao gồm các nội dung theo quy định của pháp luật
Khi nào cần phải trưng cầu giám định viên độc lập Ngày đăng: 17/02/2023 Giám định viên độc lập được coi là “trọng tài” trong việc xác định tổn thất do tai nạn giao thông khi chủ xe cơ giới, người lái xe không thống nhất về nguyên nhân và mức độ thiệt hại
Từ chối bảo hiểm trường hợp người lái xe bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe Ngày đăng: 15/02/2023 Người lái xe bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe là một trong 8 trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm không bồi thường thiệt hại nếu xảy ra tai nạn giao thông
Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của bảo hiểm trách nhiệm dân sự Ngày đăng: 13/02/2023 Phạm vi bồi thường thiệt hại của bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới gồm thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra
Khi nào phải yêu cầu Tòa án chỉ định giám định viên độc lập Ngày đăng: 10/02/2023 Trong trường hợp các bên không thỏa thuận được việc trưng cầu giám định viên độc lập, một trong các bên được yêu cầu Tòa án nơi xảy ra tổn thất hoặc nơi cư trú của người được bảo hiểm chỉ định giám định viên độc lập
Chi tối đa cho công tác hỗ trợ nhân đạo Ngày đăng: 09/02/2023 Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là một chính sách an sinh xã hội cần tiếp tục được tuyên truyền rộng rãi để có được sự tham gia tuyệt đối của người điều khiển xe cơ giới. Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự không chỉ bảo vệ...
Thời hạn yêu cầu bồi thường là 1 năm trừ trường hợp bất khả kháng Ngày đăng: 09/02/2023 Thời hạn yêu cầu bồi thường thiệt hại trong vụ tai nạn giao thông do xe cơ giới gây ra là 1 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn, trừ trường hợp chậm trễ do nguyên nhân khách quan và bất khả kháng theo quy định của pháp luật.
Tạm ứng bồi thường trong vòng 3 ngày làm việc Ngày đăng: 08/02/2023 Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của bên mua bảo hiểm, người được Bảo hiểm về vụ tai nạn, doanh nghiệp bảo hiểm phải tạm ứng bồi thường đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng.
Trường hợp nào chủ xe cơ giới phải trả chi phí giám định thiệt hại Ngày đăng: 07/02/2023 Theo quy định doanh nghiệp bảo hiểm phải chi trả chi phí giám định thiệt hại, tuy nhiên trường hợp chủ xe cơ giới không thống nhất kết quả giám định thì có quyền yêu cầu trưng cầu giám định độc lập và phải trả chi phí giám định thiệt hại nếu kết quả giám...
Vẫn tạm ứng bồi thường đối với trường hợp chưa xác định được vụ tai nạn thuộc phạm vi bồi thường thiệt hại Ngày đăng: 06/02/2023 Để kịp thời hỗ trợ một phần kinh tế giúp khắc phục ngay những hậu quả thiệt hại do vụ tai nạn giao thông, pháp luật quy định doanh nghiệp bảo hiểm vẫn phải tạm ứng bồi thường đối với trường hợp chưa xác định được vụ tai nạn thuộc phạm vi bồi thường...
Chi phí giám định thiệt hại do doanh nghiệp bảo hiểm chi trả Ngày đăng: 06/02/2023 Khi tai nạn giao thông xảy ra, chủ xe cơ giới sẽ phối hợp với doanh nghiệp bảo hiểm tiến hành các thủ tục để thực hiện bồi thường, trong đó hoạt động giám định thiệt hại yêu cầu một khoản chi phí nhất định mà khoản chi phí này do doanh nghiệp bảo hiểm chi trả
Quyền lợi bảo hiểm bị ảnh hưởng như thế nào khi chủ phương tiện không thông báo tai nạn cho doanh nghiệp bảo hiểm Ngày đăng: 25/01/2023 Việc thực hiện quyền và nghĩa vụ giữa chủ xe cơ giới và doanh nghiệp bảo hiểm sẽ được thực hiện đầy đủ khi cả hai bên đều chấp hành đúng theo quy định của hợp đồng bảo hiểm cũng như quy định của pháp luật.
Tạm ứng bồi thường trong trường hợp chưa xác định được vụ tai nạn thuộc phạm vi bồi thường Ngày đăng: 10/01/2023 Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền yêu cầu Ban điều hành Quỹ bảo hiểm xe cơ giới hoàn trả số tiền đã tạm ứng bồi thường trong trường hợp tai nạn được xác định thuộc loại trừ trách nhiệm bảo hiểm
Giảm thủ tục để người đi xe máy được hưởng quyền lợi bảo hiểm thực chất Ngày đăng: 09/01/2023 Cần giám sát quá trình thực thi bảo hiểm, giảm bớt thủ tục, để khi có rủi ro, người mua bảo hiểm không "chán" đến mức không làm thủ tục nhận bồi thường. Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi chính sách cho phù hợp trên cơ sở đánh...
Quy định mới về chứng chỉ đại lý bảo hiểm Ngày đăng: 01/01/2023 Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 69/2022/TT-BTC quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2023.
Sự cần thiết của bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe ô tô, xe máy Ngày đăng: 31/12/2022 Đại diện Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm khẳng định việc tiếp tục duy trì quy định bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe ô tô, xe máy là hoàn toàn cần thiết.
Quy định pháp luật điều chỉnh việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới Ngày đăng: 31/12/2022 Theo Nghị định Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/01/2022, Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là bằng chứng giao kết hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới với doanh nghiệp bảo hiểm.
Năm 2023 tăng hiệu quả hoạt động doanh nghiệp và chất lượng dịch vụ bảo hiểm Ngày đăng: 31/12/2022 Trong năm 2023, Bộ Tài chính dự kiến tốc độ tăng trưởng bình quân về tổng tài sản, tổng số tiền đầu tư, tổng doanh thu của các DNBH tăng khoảng 15% trong năm 2023. Cùng với đó, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của các DNBH, đảm bảo an toàn hệ thống;...
Trang    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10