Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Tra cứu xe mất đăng ký, biển số, hết niên hạn, mất cắp

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / Hoạt động lãnh đạo
Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện các kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Ngày đăng: 28/08/2019
Ngày 27/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” và Kết luận số 45/KL-TW ngày 1/2/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”.

Tới dự có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và lãnh đạo các tỉnh, thành, công an tỉnh tại 63 điểm cầu trên cả nước.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Chỉ thị số 09 và Chỉ thị số 18.

Qua việc thực hiện các chỉ thị, nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền và người đứng đầu các cấp và công tác tuyên truyền, phối hợp giữa các ban, ngành đã được nâng cao hơn trước. Việc tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị số 09-CT/TW được thực hiện nghiệm túc trong toàn quốc;công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đã có những chuyển biến rõ nét; Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự được quan tâm phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã từng bước được đổi mới và có sự gắn kết với các cuộc vận động, các phong trào do Đảng, Nhà nước phát động, góp phần quan trọng bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Đối với việc thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư, các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành đã xác định công tác bảo đảm TTATGT, khắc phục ùn tắc giao thông là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, cần phải huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia. Do vậy, 5 năm qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Ý thức tự giác chấp hành các quy định về bảo đảm TTATGT của người tham gia giao thông được nâng cao. 3 tiêu chí về TNGT (số vụ, số người chết, số người bị thương) giảm dần qua từng năm. Số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách được kiềm chế và kiểm soát.

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành Trung ương, địa phương trong toàn quốc đã phát biểu tham luận làm rõ thêm kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, 45-KL/TW của Ban Bí thư; cũng như kiến nghị, đề xuất những giải pháp thực hiện các nội dung này trong thời gian tới đạt hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, Đảng ủy Công an Trung ương thẳng thắn chỉ ra một số mặt còn hạn chế như một số cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị chưa quyết liệt trong việc tổ chức thực hiện. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có nơi chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục, kịp thời, chậm đổi mới về nội dung, hình thức.

Kết quả kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông chưa vững chắc, số người chết và bị thương do TNGT vẫn còn ở mức cao; tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra và còn nhiều tiềm ẩn nhiều nguy cơ gia tăng. Nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận không nhỏ người tham gia giao thông vẫn còn kém; Công tác quản lý nhà nước về TTATGT chưa thực sự chặt chẽ, các giải pháp đảm bảo TTATGT thực hiện chưa thường xuyên, liên tục, mạnh mẽ…

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh việc thực hiện Kết luận số 44-KL/TW và Kết luận số 45-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng là những nội dung rất quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Đảng ủy Công an Trung ương đã thường xuyên quan tâm, phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đổi mới nội dung, hình thức phù hợp với đặc điểm tình hình và điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội của từng địa phương, đơn vị nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09-CT/TW và Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Việc phối hợp tổ chức giữa các ban, ngành, đoàn thể từ Trung ương đến cơ sở ngày càng đi vào chiều sâu và đạt được những kết quả thiết thực, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết.

Để thực hiện hiệu quả các kết luận số 44-KL/TW, 45-KL/TW của Ban Bí thư,  trong thời gian tới, Đại tướng Tô Lâm yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tập trung đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an nhân dân với Quân đội nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đối với thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, quy định về đảm bảo TTATGT; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về TTATGT; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, xử lý nghiêm vi phạm về TTATGT; chú trọng ứng dụng công nghệ, thiết bị kỹ thuật vào thực hiện giám sát, xử lý vi phạm TTATGT.

Minh Hải