Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Tra cứu xe mất đăng ký, biển số, hết niên hạn, mất cắp

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / Hoạt động lãnh đạo
Đảng ủy Cục CSGT giao ban công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm
Ngày đăng: 30/07/2019
Ngày 26/7, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Cục CSGT tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ Cục 6 tháng đầu năm 2019. Thiếu tướng Trần Quốc Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Cục CSGT chủ trị hội nghị.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Thiếu tướng Hoàng Thị Thủy, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương. Dự hội nghị còn có sự hiện diện các đồng chí thành viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Cục; Bí thư hoặc Phó Bí thư các đảng ủy, chi ủy cơ sở và thành viên Ủy ban kiểm tra các Đảng ủy cơ sở trực thuộc Cục.

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị được nghe thông báo kết quả Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm 2019 của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương và báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm 2019 trong Đảng bộ Cục. Các đại biểu đã thảo luận, ghi nhận kết quả đã đạt được; chia sẻ những kinh nghiệm, tồn tại, khó khăn trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ, chi bộ mình và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát thời gian tới. Nhiều đại biểu tham luận sâu về vai trò của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác quản lý cán bộ, đảng viên và trách nhiệm của các cấp ủy đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Thiếu tướng Hoàng Thị Thủy, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, đồng chí Thiếu tướng Trần Quốc Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Cục, đã phát biểu, nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của hội nghị, đồng thời đánh giá kết quả công tác đã thực hiện 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2019. Đánh giá cao sự quan tâm và kết quả công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Cục 6 tháng đầu năm 2019; khẳng định vai trò của các đồng chí cấp ủy viên được phân công phụ trách công tác kiểm tra, giám sát và cán bộ Ủy ban kiểm tra các cấp. Để hoạt động kiểm tra, giám sát thời gian tới đạt hiệu quả cao, có nhiều chuyển biến tích cực, đồng chí đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Cục tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, Quy định số 86-QĐ/TW ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng; thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, việc sơ kết, tổng kết các chuyên đề của đảng ủy và ủy ban kiểm tra cấp trên; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý cán bộ, đảng viên, trong đó chú trọng nắm, giải quyết tình hình chính trị tư tưởng; việc thực hiện quy định, quy trình công tác, sử dụng internet, nhất là mạng xã hội; duy trì và thực hiện nghiêm túc nội dung, quy trình sinh hoạt chi bộ trong Công an nhân dân, chế độ thông tin báo cáo. Đồng thời đề nghị các cấp ủy trực thuộc, nhất là đồng chí bí thư, phải thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu; cán bộ ủy ban kiểm tra các cấp chủ động nghiên cứu, nắm vững các quy định của Điều lệ Đảng để tham mưu giúp các cấp ủy thực hiện tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Trên cơ sở kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2019, tiến hành rà soát chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 để tập trung hoàn thành. Ủy ban kiểm tra các đảng ủy cơ sở tham mưu cho cấp ủy cùng cấp triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề theo quy định.

Thành Công