Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Tra cứu xe mất đăng ký, biển số, hết niên hạn, mất cắp

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / Hoạt động lãnh đạo
Đảng bộ Cục CSGT quán triệt Hội nghị Trung ương 8, khóa XII
Ngày đăng: 13/12/2018
Ngày 12/12, tại Hà Nội, Cục CSGT tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng cho lãnh đạo, CBCS, đảng viên các đơn vị thuộc Cục tại phía Bắc.
Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Thiếu tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục trưởng Cục CSGT dự và phát biểu khai mạc tại Hội nghị. Tham gia giảng dạy, quán triệt các nội dung của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII là đồng chí Tiến sĩ Nguyễn Đức Hà, Báo cáo viên Trung ương, nguyên Vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương.

 Đồng chí Thiếu tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục trưởng Cục CSGT phát biểu khai mạc tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục trưởng Cục CSGT đã thay mặt Đảng ủy Cục gửi lời cảm ơn chân thành tới đồng chí Tiến sĩ Nguyễn Đức Hà, Báo cáo viên Trung ương, nguyên Vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương đã đến dự và trực tiếp truyền đạt các nội dung của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng. Đồng chí Cục trưởng nhấn mạnh nội dung của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII là những vấn đề rất quan trọng đối với sự lãnh đạo của Đảng. Do vậy cần phải kịp thời tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thực hiện nghiêm túc. Việc triển khai sẽ giúp cho cán bộ đảng viên, chiến sỹ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt và cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ Cục nắm vững các nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII từ đó định hướng đúng đắn, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ đồng thời tạo sự thống nhất cao về ý chí, hành động trong toàn Đảng bộ Cục, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.

Đồng chí Tiến sĩ Nguyễn Đức Hà, Báo cáo viên Trung ương, nguyên Vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt tại Hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Tiến sĩ Nguyễn Đức Hà, Báo cáo viên Trung ương, nguyên Vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương đã trực tiếp truyền đạt các nội dung của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng. Đó là Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018 quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương; Kết luận số 37-KL/TW, ngày 17/10/2018 về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và các vấn đề liên quan đến công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Ngay sau kết thúc Hội nghị các Đảng bộ, chi bộ trong toàn Đảng bộ Cục sẽ xây dựng Chương trình thực hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng. Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các đảng ủy, chi bộ có trách nhiệm quán triệt tới 100% cán bộ, đảng viên, chiến sĩ còn lại trong đảng bộ, chi bộ mình. Đồng thời tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ viết tay bài thu hoạch theo nội dung kế hoạch của Đảng ủy Cục đề ra.

Minh Hải, Nguyễn Tuân

Các tin khác liên quan