Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Tra cứu xe mất đăng ký, biển số, hết niên hạn, mất cắp

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / Bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới
Kiểm tra hoạt động cung cấp tài liệu vụ TNGT cho Doanh nghiệp bảo hiểm của lực lượng Cảnh sát nhân dân
Ngày đăng: 10/07/2018
Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Cục Cảnh sát giao thông, Cục Quản lý giám sát Bảo hiểm và Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam trong việc thực hiện quy định của pháp luật về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, cục Cảnh sát giao thông đã có Kế hoạch kiểm tra hoạt động cung cấp tài liệu vụ tai nạn giao thông cho doanh nghiệp BĐiểm neoảo hiểm của lực lượng Cảnh sát nhân dân (2017-2018); xác minh hồ sơ điều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông nhằm phòng ngừa trục lợi và gian lận bảo hiểm.

Theo đó, Cục Cảnh sát giao thông thành lập các Tổ công tác do lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông làm Trưởng đoàn, các thành viên gồm đại diện Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, Cục Quản lý, giám sát Bảo hiểm – Bộ Tài chính và Phòng hướng dẫn điều tra, xử lý tai nạn giao thông - Cục Cảnh sát giao thông. Trong thời gian tháng 8, 9/2018, Đoàn tiến hành kiểm tra thực tế tại một số địa phương trọng điểm và một số doanh nghiệp Bảo hiểm đóng trên địa bàn.

Đối với hoạt động cung cấp tài liệu, hồ sơ vụ tai nạn giao thông của lực lượng CSND cho doanh nghiệp Bảo hiểm để giải quyết bồi thường thiệt hại về vật chất và bảo hiểm trách nhiệm dân sự cho người tham gia bảo hiểm: Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch và tiến hành tự kiểm tra tại địa phương mình, báo cáo kết quả tự kiểm tra theo các nội dung tổng số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn và tổng số vụ tai nạn giao thông doanh nghiệp Bảo hiểm có Công văn hoặc Giấy giới thiệu đề nghị cung cấp hồ sơ, tài liệu; Công an tỉnh, thành phố đã cung cấp hồ sơ, tài liệu được bao nhiêu vụ (tỷ lệ % so với đề nghị của doanh nghiệp Bảo hiểm); cho những doanh nghiệp Bảo hiểm nào; Hệ thống sổ sách thống kê, theo dõi việc cung cấp hồ sơ, tài liệu cho doanh nghiệp Bảo hiểm; Thông qua kiểm tra và phản ánh, khiếu nại của doanh nghiệp Bảo hiểm, người tham gia Bảo hiểm đã phát hiện, xác minh bao nhiêu hồ sơ nghi vấn trục lợi và gian lận bảo hiểm; kết quả trả lời đơn thư, công văn kiến nghị về hồ sơ bảo hiểm; Quan hệ phối hợp, trao đổi thông tin giữa Công an cấp huyện, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát điều tra với doanh nghiệp Bảo hiểm trong giải quyết bồi thường thiệt hại vụ tai nạn giao thông; Những đề xuất, kiến nghị của Công an địa phương trong tổ chức thực hiện công tác này.

Đối với việc xác minh hồ sơ điều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông khi có đề nghị của doanh nghiệp Bảo hiểm và Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam: Khi có đề nghị của doanh nghiệp Bảo hiểm và Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, căn cứ vào từng vụ việc cụ thể, Cục Cảnh sát giao thông thành lập Tổ công tác tiến hành kiểm tra, xác minh làm rõ về trình tự điều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông từ khi nhận tin, xử lý tin, quá trình điều tra, kết quả điều tra, quá trình giải quyết và việc cung cấp tài liệu do doanh nghiệp Bảo hiểm của đơn vị thụ lý điều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông. Tổ công tác nghiên cứu hồ sơ và đơn vị thụ lý điều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông phô tô các tài liệu trong quá trình điều tra, giải quyết vụ tai nạn. Kiểm tra trình tự cung cấp và các tài liệu cung cấp cho doanh nghiệp Bảo hiểm. Trực tiếp ra hiện trường nắm tổ chức giao thông tại đoạn đường nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông. Lập biên bản ghi nhận quá trình kiểm tra, xác minh và báo cáo Lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông xin ý kiến chỉ đạo để trả lời doanh nghiệp Bảo hiểm và thông báo cho Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết.

Thông qua kiểm tra để đánh giá thực trạng tình hình, kết quả hoạt động cung cấp thông tin, tài liệu của Công an các đơn vị, địa phương cho các doanh nghiệp Bảo hiểm; nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo Công an các cấp (tập trung Công an cấp huyện) và cán bộ, chiến sĩ trong quản lý hồ sơ, tài liệu theo quy định của ngành Công an để chấn chỉnh công tác bảo vệ nội bộ, nhằm phòng ngừa trục lợi bảo hiểm, phòng ngừa vi phạm pháp luật hình sự. Đồng thời đánh giá, rút kinh nghiệm để tham mưu báo cáo Bộ Công an có chỉ đạo, hướng dẫn thống nhất về công tác này, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và quyền lợi của người tham gia bảo hiểm; Xác minh hồ sơ điều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông theo đề nghị của doanh nghiệp Bảo hiểm và Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam nhằm xác định đúng nguyên nhân, lỗi trong vụ tai nạn giao thông phục vụ giải quyết bồi thường bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, đảm bảo đúng đối tượng, đúng pháp luật và phòng ngừa trục lợi, gian lận bảo hiểm. Hoạt động kiểm tra, xác minh nghiêm túc, bảo đảm chính xác, khách quan, tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả./.

Hữu Bôn