Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Tra cứu xe mất đăng ký, biển số, hết niên hạn, mất cắp

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / Bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới
Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam quản lý hiệu quả Quỹ bảo hiểm xe cơ giới
Ngày đăng: 25/07/2018
Công tác quản lý, sử dụng Quỹ bảo hiểm xe cơ giới đã được Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam tiến hành chặt chẽ, công khai, thực hiện nghiêm kế hoạch được Bộ Tài chính phê chuẩn hàng năm và được công ty kiểm toán độc lập kiểm toán.

Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam quản lý hiệu quả Quỹ bảo hiểm xe cơ giới 25/7

Công tác quản lý, sử dụng Quỹ bảo hiểm xe cơ giới đã được Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam tiến hành chặt chẽ, công khai, thực hiện nghiêm kế hoạch được Bộ Tài chính phê chuẩn hàng năm và được công ty kiểm toán độc lập kiểm toán.

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 3 Nghị định 103/2008/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới quy định Quỹ bảo hiểm xe cơ giới do các doanh nghiệp bảo hiểm đóng để sử dụng vào công tác đề phòng hạn chế tổn thất, tai nạn giao thông đường bộ; Tổ chức tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông đường bộ và chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; Hỗ trợ nhân đạo cho những thiệt hại xảy ra đối với người thứ ba và hành khách chuyên trở trên xe do xe cơ giới gây ra trong những trường hợp không xác định được xe gây tai nạn hoặc xe không tham gia bảo hiểm; Hỗ trợ chi phí mai táng trong các trường hợp loại trừ bảo hiểm; Hỗ trợ khen thưởng thành tích cho lực lượng công an trong công tác kiểm soát phát hiện và xử lý vi phạm hành chính các chủ xe cơ giới trong việc thực hiện bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; Hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; Hỗ trợ các mục đích khác để phối hợp, chỉ đạo thực hiện bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2018 Quỹ đã tích cực khảo sát và triển khai thực hiện nhiều công trình đề phòng hạn chế tổn thất, 09 công trình được phê duyệt gồm công trình tại các tỉnh: Quảng Bình, Huế, Quảng Trị, Lai Châu, Hà Giang, Lào Cai, Thái Bình, Hải Dương và Vĩnh Phúc, với tổng số tiền tài trợ hàng chục tỷ đồng. Trong đó, 06 công trình đã được triển khai hồ sơ gồm: Quảng Bình, Huế, Hà Giang, Thái Bình, Hải Dương, Lào Cai; 03 công trình gồm Lai Châu, Quảng Trị, Vĩnh Phúc đang hoàn thiện hồ sơ gửi về Quỹ. Đây đều là những điểm đen về tai nạn giao thông, nếu các công trình được xây dựng và đưa vào sử dụng sẽ đem lại ý nghĩa rất lớn trong việc giảm thiểu tai nạn cho người dân khi tham gia giao thông.

Bên cạnh đó, Quỹ đã triển khai tuyên truyền về chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới trên cơ sở hợp tác với các cơ quan truyền thông; tập trung tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của chủ xe cơ giới, các doanh nghiệp bảo hiểm, trách nhiệm của các bên liên quan trong việc triển khai, thực hiện chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới, chế độ chi hỗ trợ nhân đạo...
Theo đại diện Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2018, đơn vị đã tích cực hoạt động, phối hợp chặt chẽ cùng các doanh nghiệp bảo hiểm hội viên, hoàn thành các kế hoạch đề ra. Hầu hết các nội dung chương trình hoạt động được hội nghị thường niên và hội nghị CEO phê chuẩn đều đang được thực hiện khẩn trương, đảm bảo đúng tiến độ. Thời gian tới, Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam sẽ tiếp tục nghiên cứu và đề xuất các giải pháp để nâng cao hơn nữa tính chuyên nghiệp và hiệu quả hoạt động của Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam và các doanh nghiệp bảo hiểm, tạo nên sức mạnh cộng đồng của các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, đóng góp tích cực vào sự phát triển của thị trường bảo hiểm Việt Nam.

L. K