Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Tra cứu xe mất đăng ký, biển số, hết niên hạn, mất cắp

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / Bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới
Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam góp phần phát triển thị trường bảo hiểm
Ngày đăng: 20/05/2018
Đóng góp chung vào kết quả ấn tượng của thị trường những tháng đầu năm là nỗ lực của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV) và các hội viên.

Báo cáo tại Hội nghị thường niên lần thứ 19 do Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam tổ chức vào chiều ngày 30/3/2018, Phó Chủ tịch Trần Vĩnh Đức cho biết: Với vai trò của mình, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã thực hiện tốt vai trò tư vấn, thẩm định, phản biện các sản phẩm bảo hiểm do Bộ Tài chính ban hành theo quy định của pháp luật; xây dựng, thẩm định, phản biện các sản phẩm bảo hiểm của hội viên. Đồng thời, thực hiện tốt công tác giám sát các quy chế, quy định và nội dung thỏa thuận trong phạm vi tự quản của Hiệp hội. Đối với các quy chế liên quan đến đại lý, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã giải quyết đề nghị xử lý kỷ luật đại lý đã nghỉ việc theo đề nghị của doanh nghiệp bảo hiểm 70 trường hợp; giải quyết đề nghị gỡ tên đại lý ra khỏi danh sách đại lý do vi phạm quy định 994 trường hợp; tiến hành nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý đại lý AVICAD tại Hiệp hội bảo hiểm.

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cũng đã phản ánh kịp thời khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp bảo hiểm và kiến nghị cơ quan quản lý; đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân và xã hội về bảo hiểm; hỗ trợ đẩy mạnh công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho ngành bảo hiểm; thực hiện tốt vai trò làm cầu nối giữa các doanh nghiệp bảo hiểm với cơ quan quản lý nhà nước...

Đặc biệt, trong năm 2017, Quỹ bảo hiểm xe cơ giới – Hiệp hội bảo hiểm cũng đã thực hiện tài trợ 8 công trình đề phòng hạn chế tổn thất tại các tỉnh: Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Hà Nam, Bình Định, Hòa Bình, Yên Bái, Quảng Ninh, Hưng Yên, Nghệ An, với tổng số tiền tài trợ gần 10 tỷ đồng. Quỹ cũng thường xuyên kiểm tra, hỗ trợ DN trong quá trình sử dụng hệ thống dữ liệu bảo hiểm xe cơ giới để nhập liệu và khai thác; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới…

Phó Chủ tịch Trần Vĩnh Đức nhấn mạnh: “Hoạt động của HHBHVN đã kết nối các DNBH hội viên cùng các hội viên tạo nên sức mạnh cộng đồng của các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ của ngành bảo hiểm”.

L.K