Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Tra cứu xe mất đăng ký, biển số, hết niên hạn, mất cắp

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / Hoạt động lãnh đạo
Đảng bộ Cục CSGT học tập Nghị quyết Trung ương 7
Ngày đăng: 06/07/2018
Chiều ngày 5/7, Đảng bộ Cục CSGT đã tổ chức hội nghị trực tuyến tại 03 điểm cầu là Thủ đô Hà Nội, TP.HCM và TP. Đà Nẵng với gần 400 đảng viên, CBCS Cục CSGT tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Trần Sơn Hà, Bí thư Đảng ủy Cục CSGT khẳng định nội dung của 3 nghị quyết về công tác cán bộ, cải cách chính sách tiền lương và cải cách chính sách bảo hiểm xã hội là những vấn đề lớn, quan trọng, liên quan đến sự phát triển, đổi mới của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội trong đó ảnh hưởng không nhỏ đến lực lượng CSGT. Vì vậy, đồng chí Cục trưởng đề nghị toàn bộ CBCS, đảng viên của Cục đề cao tinh thần, trách nhiệm trong việc học tập, quán triệt, nắm vững các nội dung cơ bản, tăng cường việc trao đổi thảo luận các nội dung của nghị quyết.

Đồng chí Trần Sơn Hà, Bí thư Đảng ủy quán triệt tại Hội nghị.

Tại hội nghị, CBCS đảng viên đã được nghe đồng chí Trần Sơn Hà, Bí thư Đảng ủy quán triệt về Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Áp dụng trực tiếp vào lực lượng CSGT, đồng chí Bí thư Đảng ủy đã phân tích cụ thể thực trạng của một số đơn vị thuộc Cục cũng như tại địa phương, tình hình thực tiễn đổi mới của đất nước, sự vất vả cũng như những khó khăn của lực lượng CSGT từ đó khẳng định sự cần thiết của việc xây dựng, ban hành Nghị quyết 26-NQ/TW. Trên cơ sở đó, đồng chí đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trong xây dựng đội ngũ cán bộ tại đơn vị mình quản lý có năng lực, trách nhiệm với công việc, ngang tầm nhiệm vụ đồng thời xác định 08 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, 02 trong tâm và 05 đột phá.

Toàn cảnh Hội nghị

Cũng tại hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Trần Quốc Trung, Phó Bí thư Đảng ủy Cục CSGT trình bày 02 Nghị quyết gồm: Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Thiếu tướng Trần Quốc Trung, Phó Bí thư Đảng ủy quán triệt Nghị quyết 27 và 28-NQ/TW tại hội nghị.

Thông qua việc học tập Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng đã tạo sự thống nhất cao về nhận thức, xây dựng ý chí, quyết tâm trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Đảng bộ Cục CSGT. Đây cũng là cơ sở phục vụ công tác nghiên cứu, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ và tiếp tục tổ chức học tập, triển khai thực hiện trong toàn lực lượng CSGT.

Đức Thắng

Các tin khác liên quan