Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Tra cứu xe mất đăng ký, biển số, hết niên hạn, mất cắp

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / Nghiên cứu - Trao đổi
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 1050 năm nhà nước Đại Cồ Việt (968 - 2018)
Ngày đăng: 27/04/2018

Nhằm khẳng định, tôn vinh vai trò, vị thế, ý nghĩa lịch sử to lớn, quan trọng của sự kiện ra đời Nhà nước Đại Cồ Việt; vai trò của Vua Đinh Tiên Hoàng, Kinh đô Hoa Lư trong dòng chảy lịch sử dân tộc, góp phần tuyên truyền sự kiện kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt đạt kết quả, Ban Biên tập đăng tải Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968 - 2018).

 Tải đề cương tuyên truyền tại đây

BBT