Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Tra cứu xe mất đăng ký, biển số, hết niên hạn, mất cắp

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / 70 năm học tập 6 điều Bác Hồ dạy CAND
Học và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy: Nền tảng sức mạnh của lực lượng CAND
Ngày đăng: 24/02/2018
Cách đây 70 năm, ngày 11/3/1948, Bác Hồ đã có thư gửi đồng chí Hoàng Mai - Giám đốc Công an Khu XII - thời kỳ đó gồm 5 tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Giang, Bắc Ninh và Hòn Gai (nay thuộc tỉnh Quảng Ninh) chỉ rõ những phẩm chất đạo đức và tư cách người Công an cách mạng phải có, đó là:

Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính

Đối với đồng sự phải thân ái giúp đỡ

Đối với Chính phủ phải tuyệt đối trung thành

Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép

Đối với công việc phải tận tụy

Đối với địch phải cương quyết, khôn khéo.

Thư của Bác Hồ gửi đồng chí Giám đốc Khu XII cũng là lời huấn thị chung cho toàn lực lượng CAND, là di sản tinh thần thiêng liêng, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng, là chuẩn mực đạo đức, phương châm xử thế và hành động, là động lực tinh thần, cội nguồn sức mạnh làm nên chiến thắng của lực lượng CAND trong suốt chặng đường cách mạng đầy chông gai, thử thách của đất nước và dân tộc.

70 năm đã qua đi, nhưng bất luận trong hoàn cảnh nào, mỗi lần nghĩ về 6 điều Bác Hồ dạy lực lượng CAND, trong lòng mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an chúng ta từ vị tướng lĩnh chỉ huy dạn dày trận mạc đến người chiến sĩ trẻ lần đầu tuyên tuyên thệ trước quân kỳ đều thấy từ sâu thẳm trong tim dâng lên niềm thành kính thiêng liêng và rưng rưng xúc động.

Dẫu biết sinh thời Bác Hồ kính yêu luôn dành cho lực lượng CAND sự quan tâm đặc biệt, chăm lo xây dựng lực lượng CAND tuyệt đối trong thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ ANTT, nhưng đặt trong bối cảnh lịch sử năm 1948, giữa bộn bề việc quân, việc nước của công cuộc kháng chiến kiến quốc, vừa trực tiếp lãnh đạo toàn quân, toàn dân cả nước thực hiện cuộc trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp,vừa chỉ đạo cuộc chiến đấu chống lại cuộc tấn công của hơn 20.000 quân Pháp trong chiến dịch Việt Bắc Thu đông 1947 tấn công căn cứ địa Việt Bắc hòng tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến của ta, Bác Hồ - vị cha già kính yêu của dân tộc - Tổng Tư lệnh tối cao của cuộc kháng chiến vẫn dành cho lực lượng CAND tình cảm và sự quan tâm đặc biệt và huấn thị hàm súc mà vô cùng sâu sắc về tư cách người công an cách mệnh; chúng ta càng thấy ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt, giá trị to lớn của 6 điều Bác Hồ dạy CAND ở thời điểm lịch sử đó khi lực lượng Công an vừa mới ra đời còn non kinh nghiệm, lại đang phải làm nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, trực tiếp cầm súng chiến đấu bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc. Và không chỉ ở thời điểm đó, mà cho đến tận hôm nay và mai sau, 6 điều Bác Hồ dạy vẫn còn nguyên giá trị, là sức mạnh lớn lao đối với lớp lớp thế hệ CBCS Công an nhân dân Việt Nam.

6 điều Bác Hồ dạy đã khái quát toàn diện hình mẫu người công an cách mạng với những phẩm chất đặc trưng mà rất đỗi bình dị, sống có  lý tưởng trong sáng, có lập trường tư tưởng vững vàng, có bản lĩnh, dũng khí và ý chí tiến công cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, với sự nghiệp cách mạng, là con em, là công bộc tận trung của nhân dân, thủy chung gắn bó với tổ chức và đồng chí, đồng đội; sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hiếm có lực lượng Công an của quốc gia nào trên thế giới có được vinh dự, tự hào được chính lãnh tụ tối cao đề ra nội dung huấn thị, trở thành kim chỉ nam cho toàn bộ hoạt động nghiệp vụ và có giá trị lịch sử, nhân văn, trở thành di sản tinh thần vô giá như Bác Hồ đã dành cho CAND Việt Nam.

Bác Hồ thăm Công an Hà Nội năm 1963.

Chính 6 điều Bác Hồ dạy CAND đã trở thành cẩm nang từ buổi ban đầu xây dựng CAND Việt Nam; là lời hiệu triệu, là sức mạnh tinh thần vô địch thúc giục lực lượng công an cả nước, từ người chiến sĩ công an bảo vệ căn cứ đầu não kháng chiến đến người Công an xung phong Nam bộ, người Công an khúc ruột miền Trung đến bưng biền Đồng Tháp xung phong ra trận; giết giặc lập công, xả thân vì độc lập tự do, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

6 điều Bác Hồ dạy cũng chính là cội nguồn sức mạnh cho lực lượng Công an hai miền Nam Bắc  vượt qua gian lao, nguy hiểm, vượt qua bão đạn mưa bom, vượt qua bao nhiêu cạm bẫy của quân thù trong suốt cuộc trường chinh 21 năm cùng toàn dân tộc “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” làm nên đại thắng mùa Xuân 1975, giang sơn thu về một mối.

Trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, sự nghiệp CNH -HĐH đất nước, lực lượng CAND cả nước, trong đó có CATP Đà Nẵng đã đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, nỗ lực vượt qua khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ ANTT, bảo vệ bình yên cuộc sống cho nhân dân. Chúng ta tự hào có bao nhiêu đồng đội đã sẵn sàng chiến đấu, xả thân, hy sinh vì bình yên Tổ quốc, vì cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân. Các đồng chí ấy là hình mẫu vẻ đẹp ngời sáng của tư cách người Công an cách mạng theo 6 điều Bác Hồ dạy.

Đất nước ta đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh CNH  - HĐH trong bối cảnh thế giới đầy biến động, phức tạp, các thế lực thù địch tăng cường thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình” nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Xuất hiện những biểu hiện xa rời mục tiêu lý tưởng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, suy thoái về chính trị đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, đe dọa sự tồn vong của Đảng, Nhà nước và chế độ. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ngày càng nặng nề hơn với lực lượng CAND. Đặc biệt, tình hình biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc bị kẻ thù xâm phạm nghiêm trọng theo chiều hướng ngày càng lấn tới, trực tiếp đe dọa độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đe dọa hòa bình, ổn định của khu vực, thế giới và ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình ANTT của đất nước.

Giữa lúc nhiều giá trị xã hội bị đảo lộn hoặc suy diễn theo chiều hướng khác, lực lượng Công an có được giá trị vĩnh hằng về tư cách người Công an cách mạng từ 6 điều Bác Hồ dạy để xử thế và hành động, để nhân lên sức mạnh trên bước quân hành của người chiến sĩ CAND trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ. Tình hình đó đòi hỏi công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân càng phải được quan tâm, nâng cao hơn nữa bản lĩnh, tư cách người CAND.

Có thể khẳng định rằng, trong hoàn cảnh hiện nay, 6 điều Bác Hồ dạy càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động, công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND; nhận thức một cách đúng đắn, thấu đáo và đầy đủ từng điều Bác dạy và toàn bộ 6 điều Bác dạy, kết hợp giữa lý luận, kinh nghiệm 69 năm qua và thực tiễn hiện nay sẽ hun đúc thêm trong mỗi cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an bản lĩnh của người Cộng sản, người Công an cách mạng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, tinh thần xả thân vì lý tưởng và cộng đồng.

Để thực hiện được nhiệm vụ vinh quang và cao cả đó, lực lượng Công an thành phố cần đẩy mạnh việc tuyên truyền giáo dục nhận thức, ý nghĩa tầm quan trọng và giá trị đạo đức, nhân văn của 6 điều Bác Hồ dạy đối với mỗi cán bộ, chiến sỹ làm cho 6 điều Bác Hồ dạy trở thành máu thịt, là hơi thở, là nghĩ suy, trăn trở  hằng ngày của mỗi một CBCS, để khi đối diện với hiểm nguy, đối mặt với tội phạm; tiếp nhận và giải quyết công việc hàng ngày hay phải lao mình vào thiên tai bão lũ để cứu dân đều với một tinh thần tự nguyện dâng hiến; với một tâm thế bình tĩnh và ý chí quyết thắng, với ý thức phục vụ không suy tính lợi ích cá nhân. Phải chủ động nghiên cứu đổi mới phong trào CAND học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy lên một tầm cao mới, sâu sắc hơn, toàn diện hơn, thực tế và cụ thể hơn, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Cuộc vận động xây dựng Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Lực lượng CSND phải đề cao phương châm hành động “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, “Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, nhất là, phải giáo dục bản lĩnh chính trị vững vàng cho CBCS, không được lơ là, mất cảnh giác trước các thế lực thù địch và tội phạm, chủ động nắm chắc và xử lý mọi tình hình, nhất là tình hình liên quan đến độc lập, chủ quyển, toàn vẹn lãnh thổ; tình hình biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chủ động ứng phó và xử lý các tình huống trên tinh thần “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” và quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, đó là: kiên trì, kiên quyết đấu tranh bằng đàm phán hòa bình, giữ vững độc lập chủ quyền, không mắc mưu khiêu khích của địch. Lực lượng CAND phải luôn đoàn kết, tỉnh táo, mưu trí, dũng cảm và luôn trong tâm thế sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng cống hiến, thể hiện lý tưởng cống hiến vì bình yên Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Toàn lực lượng CAND phải luôn đề cao tính gương mẫu, nêu gương nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, đặc biệt, phải xem kết quả học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND, học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lấy việc làm cụ thể, hành động cụ thể làm thước đo đánh giá tư cách, năng lực, đạo đức của mỗi cán bộ, chiến sỹ CAND, là điều kiện để xem xét đánh giá, bổ nhiệm, khen thưởng. Đặc biệt, cần nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào CAND học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, tích cực đổi mới để phong trào ngày càng đi vào chiều sâu và có hiệu quả. Một vấn đề phải luôn luôn đề cao và thực hiện cho được đó là, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ huy của cấp ủy, tranh thủ sự phối hợp giúp đỡ của mặt trận và các ngành, đoàn thể, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân trong tổ chức thực hiện phong trào CAND học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy; tổ chức cho nhân dân tham gia giám sát, góp ý với lực lượng Công an thường xuyên tiếp xúc với nhân dân, từ đó, kịp thời phát hiện, khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, phát huy ưu điểm, tuyên dương các gương điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” để toàn lực lượng học tập. Mặc khác, kết hợp việc học tập với các hoạt động sinh hoạt tư tưởng, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, tạo khí thế thi đua, động viên CBCS yên tâm thực hiện tốt nhiệm vụ.

70 năm qua, lực lượng CAND theo con đường Bác Hồ đã chọn, học tập và làm theo 6 điều Bác dạy, lực lượng CAND đã cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đi suốt cuộc trường chinh lịch sử của dân tộc, viết nên những trang sử hào hùng chói lọi, chiến công của những người chiến sỹ bảo vệ ANTQ.

Trên con đường đi tới còn đầy cam go, thử thách, học tập, nhận thức đầy đủ giá trị vĩnh hằng của 6 điều Bác dạy, hành động theo đúng nội hàm 6 điều Bác dạy sẽ giúp mỗi chúng ta bình tâm, vững chí, thêm sức mạnh vượt qua và chiến thắng khó khăn, thách thức, giữ trọn lời thề bảo vệ độc lập cho Tổ quốc, bình yên và hạnh phúc cho nhân dân mà mỗi CBCS CAND luôn khắc ghi trong lòng.

BBT