Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Tra cứu xe mất đăng ký, biển số, hết niên hạn, mất cắp

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / Hoạt động lãnh đạo
Cục CSGT quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII
Ngày đăng: 07/01/2018
Ngày 05/01, Cục Cảnh sát giao thông tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khoá XII, Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại ba điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng và TP.Hồ Chí Minh.

Đồng chí Thiếu tướng Trần Sơn Hà, Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông chủ trì hội nghị. Tham dự họp trực tuyến có các đồng chí Phó Cục trưởng, các đồng chí lãnh đạo chỉ huy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ của các đơn vị thuộc Cục CSGT.

Tại Hội nghị, toàn thể đại biểu đã được quán triệt những nội dung quan trọng về Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng. Trong đó có 4 Nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến tại Hà Nội

Quán triệt nghị quyết số 18-NQ/TW tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Sơn Hà nhấn mạnh: Trong những năm qua, Đảng ta đã ban hành và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, nghị quyết, kết luận về xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, nhiều đầu mối; hiệu lực, hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt kết quả thấp; tỉ lệ người phục vụ cao, nhất là ở khối văn phòng là đòi hỏi cấp bách cần phải thực hiện ngay từ năm 2018.

Thiếu tướng Trần Sơn Hà, Bí thư đảng uỷ, Cục trưởng quán triệt

Đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị cần nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng các nội dung cơ bản của văn kiện Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng, từ đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức hành động. Đồng thời trên từng cương vị của mình chỉ đạo thực hiện tốt công việc được giao, nhất là việc nghiên cứu, đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an xây dựng các chính sách pháp luật nhằm cụ thể hóa các chính sách được đề ra trong nghị quyết liên quan đến lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhằm kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Tại hội nghị, Đại tá Trần Quôc Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng đã quán triệt Nghị quyết 19, 20, 21 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 6 Khóa XII.

Đức Thắng