Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Tra cứu xe mất đăng ký, biển số, hết niên hạn, mất cắp

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / Cảnh sát giao thông 24/7
Kế hoạch tổ chức các cuộc thi tìm hiểu Luật giao thông đường bộ năm 2009 và tuyên truyền theo Đề cương “Tuyên truyền, phổ biến Luật giao thông đường bộ theo chủ đề”
Ngày đăng: 25/06/2009
 Thực hiện Quyết định số 124/QĐ-UBATGTQG  của Ủy ban ATGT Quốc gia ngày 24/4/2009 ban hành Đề cương “Tuyên truyền, phổ biến Luật giao thông đường bộ theo chủ đề ”; Công văn số 140/UBATGTQG ngày 4/5/2009 của Ủy ban ATGT Quốc gia về việc phát động, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu  Luật giao thông đường bộ trong năm 2009 và Ch

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Bám sát chỉ đạo của Uỷ ban ATGT Quốc gia, kế hoạch của Bộ Công an, Tổng cục  Cảnh sát  để tham mưu, hướng dẫn và phối hợp với các ban, ngành chức  năng  tổ chức đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về TTATGT, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật về giao thông, xây dựng nếp sống văn hóa giao thông, góp phần bảo đảm TTATGT, làm giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

2. Công tác tuyên truyền phải tiến hành thường xuyên, liên tục, kịp thời theo chủ đề, có trọng tâm ; nội dung tuyên truyền phải cụ thể, phong phú, thiết thực gắn với từng thời điểm, thời gian phù hợp. Trong tuyên truyền các đợt cao điểm bảo đảm TTATGT cần tập trung tuyên truyền đến các đối tượng là lái xe khách, lái xe mô tô, người dân dọc ven các quốc lộ, ven đường sắt, vùng sâu, vùng xa, nông dân và học sinh, sinh viên; chú  trọng tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, những nơi có phong trào hay, cách làm tốt trong việc thực hiện cuộc vận động toàn dân tham gia giữ gìn TTATGT và kết quả hoạt động của lực lượng CSGT.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện triển khai  cuộc thi tìm hiểu Luật giao thông đường bộ với chủ đề “Nông dân với an toàn giao thông”:

1.1. Hội nông dân Việt Nam có công văn hướng dẫn tổ chức cuộc thi cho Hội nông dân các tỉnh, thành phố tổ chức cuộc thi.

1.2 Cục CSGT đường bộ - đường sắt phối hợp với Văn phòng TT Ủy ban ATGT Quốc gia, Hội nông dân VN thành lập các tổ công tác tiến hành kiểm tra đôn đốc ở một số địa phương trọng điểm (từ 3 đến 5 địa phương) về công tác tổ chức triển khai thực hiện.

- Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia sẽ thông báo trước ít nhất 7 ngày cho Ban ATGT các địa phương trước khi đến kiểm tra, đôn đốc.

- Ban ATGT địa phương chuẩn bị báo cáo về kế hoạch nội dung cuộc thi mà các đội thi đề cập đến.

- Công tác kiểm tra được thực hiện và hoàn thành trước 25/7/2009. Sau kiểm tra đánh giá rút kinh nghiệm và đề xuất Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia chỉ đạo.

1.3. Hướng dẫn, tổ chức ghi hình, phát sóng phát thanh trên Đài PT và TH địa phương và lựa chọn 2 địa phương để phối hợp với  Đài THVN ghi hình phát sóng. Đài THVN sẽ có chương trình cụ thể để tổ chức phát sóng.

1.4. Dự trù kinh phí ghi hình, phát sóng cuộc thi: Cục CSGT đường bộ, đường sắt phối hợp với Văn phòng TT Ủy ban ATGT Quốc gia, Đài Truyền hình Việt Nam dự trù kinh phí.

2. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện cuộc thi tìm hiểu Luật giao thông đường bộ với chủ đề  “Thanh thiếu niên với ATGT đô thị” tại 5 thành phố trực thuộc TW.

2.1. Uỷ ban TW Hội Liên hiệp Thanh niên VN có công văn hướng dẫn cuộc thi cho Hội Thanh niên 5 thành phố

2.2. Cục CSGT đường bộ - đường sắt phối hợp với Văn phòng TT Ủy ban ATGT Quốc gia, TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành lập các tổ công tác tiến hành kiểm tra đôn đốc ở một số địa phương (từ 1 đến 3 địa phương) về công tác tổ chức triển khai thực hiện.

-  Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia sẽ thông báo trước ít nhất 7 ngày cho Ban ATGT các địa phương trước khi đến kiểm tra, đôn đốc.

- Ban ATGT địa phương chuẩn bị báo cáo về kế hoạch nội dung cuộc thi mà các đội thi đề cập đến.

-  Công tác kiểm tra được thực hiện và hoàn thành trước 25/7/2009. Sau kiểm tra đánh giá rút kinh nghiệm và đề xuất Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia chỉ đạo.

2.2. Hướng dẫn, tổ chức ghi hình, phát sóng phát thanh trên Đài PT và TH địa phương và lựa chọn 2 địa phương để phối hợp với  Đài Truyền hình Việt Nam ghi hình phát sóng. Đài Truyền hình Việt Nam sẽ có chương trình cụ thể để tổ chức phát sóng.

2.3. Dự trù kinh phí ghi hình, phát sóng cuộc thi: Cục CSGT đường bộ, đường sắt phối hợp với Văn phòng TT Ủy ban ATGT Quốc gia, Đài Truyền hình Việt Nam dự trù kinh phí.

3. Tổ chức cuộc thi “Lái xe với an toàn giao thông, đạo đức, nghề nghiệp của lái xe”.

3.1. Xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi; thành lập Ban tổ chức, ban giám khảo cuộc thi; ban hành thể lệ cuộc thi; câu hỏi và đáp án thi phù hợp với đối tượng cần tuyên truyền; xây dựng công văn hướng dẫn phát động phong trào giữ xe tốt, lái xe an toàn tại các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải trên toàn quốc. Ban tổ chức sẽ chọn 5 đội điển hình để tổ chức cuộc thi.

3.2. Cục CSGT đường bộ, đường sắt chủ trì, họp với các đơn vị liên quan: Văn phòng thường trực ủy ban ATGTQG, Cục Đường bộ Việt Nam, Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam, Một số doanh nghiệp vận tải để thống nhất việc tổ chức cuộc thi . Sau cuộc họp, tiến hành hướng dẫn và tổ chức cuộc thi đến 5 đội dự thi để các đội biết trước, chuẩn bị.

3.3.Trong tháng 8/2009 Ban tổ chức sẽ tiến hành kiểm tra để hướng dẫn, đôn đốc các đội tổ chức thi tập luyện. Dự kiến tổ chức thi chung kết tại Hà Nội vào trung tuần tháng 10/2009. Ban thời sự đài Truyền hình Việt Nam tổ chức ghi hình  phát sóng để tuyên truyền.

3.4. Dự trù kinh phí tổ chức  cuộc thi: Cục CSGT đường bộ, đường sắt phối hợp với Văn phòng TT ủy ban ATGT Quốc gia dự trù kinh phí.

4. Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Luật giao thông đường bộ” cho bạn nghe đài trên sóng phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam:

4.1. Xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi; Thành lập Ban tổ chức có trách nhiệm phối hợp Văn phòng TT Uỷ ban ATGT Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam xây dựng thể lệ cuộc thi; quyết định thành lập ban giám khảo cuộc thi; xây dựng câu hỏi và đáp án cuộc thi, dự trù kinh phí phục vụ cuộc thi.

4.2. Kênh VOV giao thông - Đài Tiếng nói Việt Nam:  Có trách nhiệm xây dựng các chương trình quảng bá cuộc thi, các chương trình quảng bá sẽ nêu vắn tắt thể lệ cuộc thi, cơ cấu giải thưởng, thời gian phát sóng, câu hỏi cuộc thi, nội dung Luật giao thông đường bộ năm 2008 liên quan đến câu hỏi cuộc thi; tập hợp  bài dự thi của thính giả chuyển đến Ban giám khảo cuộc thi, đồng thời chuyển giải thưởng hàng tuần tới người đạt giải. Tổ chức phát sóng cuộc thi tìm hiểu Luật giao thông đường bộ cho bạn nghe đài: mỗi tuần một chương trình, thực hiện liên tục từ tháng 7 đến tháng 12/ 2009.

4.3. Hình thức thi:  Đề thi gồm câu hỏi trắc nghiệm được biên soạn từ Luật giao thông đường bộ năm 2008 và các văn bản có liên quan. Sau mỗi câu hỏi là các phương án trả lời để người tham gia chọn một đáp án đúng. Người dự thi tham gia bằng cách nhắn tin hoặc gọi điện về tổng đài hoặc gửi bài dự thi được thể hiện dưới dạng văn bản viết tay, gửi theo đường bưu điện về Kênh VOV giao thông- Đài Tiếng nói Việt Nam, số 58 Quán Sứ, Hà Nội. Ngoài việc phát trên kênh VOV giao thông, VOV1 - Đài Tiếng nói Việt Nam thì câu hỏi và đáp án cũng được đăng tải trên báo: Công an nhân dân, Bạn Đường, Giao thông vận tải, Tiếng nói VN, Trang Thông tin điện tử CSGT (www.csgt.vn).

4.5. Giải thưởng cho cuộc thi: giải thưởng sẽ xét theo cơ cấu giải thưởng tuần, giải thưởng năm. Ngoài ra Ban tổ chức cuộc thi còn trao 03 giải thưởng dành cho người tham gia dự thi nhỏ tuổi nhất,  người dự thi cao tuổi nhất, dành cho người có nhiều bài dự thi nhất. Văn phòng thường trực  Ủy ban ATGT phối hợp với Cục CSGT đường bộ, đường sắt  dự trù kinh phí cuộc thi trình Chủ tịch ủy ban ATGT Quốc gia phê duyệt.

4.6. Thời gian thực hiện: Hoàn thành công tác chuẩn bị trong tháng 6/2009. Sau đó triển khai thực hiện thường xuyên, định kỳ hàng tuần, hàng tháng từ tháng 7/2009 và kết thúc cuộc thi vào tháng 12/2009.

5. Tổ chức tuyên truyền các đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông:

5.1.  Căn cứ vào kế hoạch, chương trình công tác năm 2009 đã đề ra vào từng đợt cao điểm, Cục CSGT đường bộ, đường sắt có kế hoạch cụ thể chỉ đạo, hướng dẫn PC 26 Công an các địa phương về tổ chức tuyên truyền cho từng đợt cao điểm về bảo đảm TTATGT.

- Bám sát đề cương tuyên truyền, phổ biến Luật giao thông đường bộ theo chủ đề của Ủy ban ATGT quốc gia ban hành theo Quyết định số 124/QĐ-BATGTQG ngày 24/4/2009 để xây dựng nội dung tuyên truyền phù hợp với từng thời điểm, thời gian, đối tượng cụ thể.

-  Phối hợp với các quan thông tin đại chúng như : Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các báo đài ở TW và địa phương  tuyên truyền và phổ biến pháp luật về TTATGT, gương người tốt, việc tốt trong công tác bảo đảm TTATGT. Duy trì Chương trình ATGT hàng ngày theo các tiểu mục: Hướng dẫn luật, kinh nghiệm đi đường; đằng sau những  tai nạn giao thông; văn hóa giao thông, tình hình an toàn giao thông trong tuần. Xây dựng phim phóng sự tuyên truyền về hoạt động của lực lượng CSGT; Trong từng đợt cao điểm phối hợp với Ban thời sự Đài THVN xây dựng ít nhất 3 phóng sự phản ánh kết quả các đợt cao điểm, tình hình TTATGT và hoạt động của lực lượng CSGT trong các đợt cao điểm.

5.2. Xây dựng đề cương bài giảng công tác tuyên truyền về TTATGT .

5.3. Xây dựng bộ pa nô ảnh, in đĩa CD và có Công văn gửi các địa phương hướng dẫn về tổ chức triển lãm ảnh.  Thời gian hoàn thành: Trong tháng 9/2009


III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Phòng Hướng dẫn luật lệ và điều tra, xử lý tai nạn giao thông chủ trì, phối hợp với phòng thuộc Cục và tham mưu cho Cục phối hợp với Văn phòng thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia, Ban thời sự - Đài Truyền hình Việt Nam, Kênh VOVas - Đài Tiếng nói Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam, Hiệp hội vận tải ôtô Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, Uỷ ban TW Hội Liên hiệp Thanh niên VN tổ chức thực hiện kế hoạch này.

2. PC 26 các địa phương báo cáo đề xuất và tham mưu cho Giám đốc Công an, Ban ATGT cấp tỉnh chỉ đạo các ngành, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai các cuộc thi tìm hiểu Luật giao thông đường bộ năm 2009; có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật giao thông đường bộ theo chủ đề do Ủy ban ATGT Quốc gia phát động. Phối hợp với các cơ quan báo, đài ở Trung ương và địa phương, tập trung đưa tin, bài, ảnh về tình hình TTATGT, kết quả hoạt động của lực lượng CSGT đường bộ-đường sắt, đồng thời gửi tin, bài về Cục để tuyên truyền trên trang Thông tin  điện tử của lực lượng CSGT đường bộ-đường sắt.

3. Kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền: Phòng Hướng dẫn luật lệ và Điều tra xử lý TNGT phối hợp với Phòng Hậu cần của Cục CSGT đường bộ - đường sắt xây dựng dự trù kinh phí báo cáo Cục trình Ủy ban ATGT Quốc gia phê duyệt.