Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Tra cứu xe mất đăng ký, biển số, hết niên hạn, mất cắp

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / Hoạt động lãnh đạo
Ký giao ước phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2024 giữa các đơn vị thuộc Cục CSGT
Ngày đăng: 04/05/2024
Ngày 22/04, tại Hà Nội, Cục CSGT tổ chức hội nghị ký giao ước phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2024 của Cụm thi đua số 36, 37 - Khối các đơn vị trực thuộc Cục Cảnh sát giao thông. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục CSGT chủ trì hội nghị.

Năm 2024 là năm đầu thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022, Nghị định số 98/2023/NĐ-CP và Thông tư số 04/2024/TT-BCA ngày 22/01/2024 của Bộ Công an quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong CAND và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đây cũng là năm đầu tiên triển khai thực hiện việc chia cụm thi đua đối với các đơn vị cơ sở trong Cục theo Quyết định của Bộ Công an. Việc ký giao ước thi đua là một khâu quan trọng, góp phần phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” với những nội dung, chỉ tiêu cụ thể bám sát Chương trình, Kế hoạch và chỉ đạo của Ban Thường vụ, lãnh đạo Cục về thực hiện nhiệm vụ công tác của lực lượng Cảnh sát giao thông năm 2024.

Cục CSGT tổ chức hội nghị ký giao ước phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2024 của Cụm thi đua số 36, 37 - Khối các đơn vị trực thuộc Cục Cảnh sát giao thông.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục CSGT đề nghị các đơn vị thuộc Cục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2024 do Bộ Công an phát động với khẩu hiệu hành động: “Xây dựng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại ”. Thực hiện nghiêm túc phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII, XIII) của Đảng, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”. Tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các gương mưu trí, dũng cảm trong công tác, chiến đấu, các điển hình tiên tiến trong CAND, tuyên truyền những sáng kiến, kinh nghiệm, các giải pháp hữu ích trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ...

Tuấn Nghĩa