Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Tra cứu xe mất đăng ký, biển số, hết niên hạn, mất cắp

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / 24h của Cảnh sát giao thông
Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu
Ngày đăng: 13/03/2024
Cục CSGT thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu như sau:

1. Tên, địa chỉ của Đơn vị có tài sản đấu giá:

- Đơn vị có tài sản đấu giá: Phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt.

- Địa chỉ: Số 39 đường Đặng Vũ Hỷ, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP. Hà Nội.

2. Thông tin về tài sản đấu giá:

- Tên tài sản: 365 chiếc quần bò dài

- Tổng giá khởi điểm: 27.375.000 đồng

(Bằng chữ: Hai mươi bảy triệu, ba trăm bảy mươi lăm nghìn đồng).

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá: Theo Phụ lục 01 kèm theo thông báo này. Cách thức đánh giá, chấm điểm được tính điểm từ cao xuống thấp. Trường hợp tất cả các tiêu chí đều bằng nhau thì ưu tiên đơn vị có kinh nghiệm hành nghề đấu giá tài sản lâu năm hơn.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:

- Thời gian nộp hồ sơ: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày đăng thông báo lựa chọn (Trong giờ hành chính).

- Hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện (Hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện trước giờ của ngày kết thúc thông báo). Hồ sơ nộp muộn so với quy định không được xem xét, chấm điểm.

- Tổ chức đấu giá nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký tham giá tổ chức đấu giá kèm theo các giấy tờ, tài liệu chứng minh cho các tiêu chí đánh giá và tự chịu trách nhiệm về tính trung thực, hợp pháp, đầy đủ, chính xác đối với thông tin các giấy tờ, tài liệu đó. Hồ sơ phải được đóng quyển, được để trong phòng bì dán kín, có chữ ký, dấu niêm phong của tổ chức đấu giá tài sản.

- Tổ chức đấu giá nộp 01 bản tự chấm điểm theo Thông báo này đóng kèm theo trong bộ hồ sơ đăng ký tham gia của tổ chức đấu giá.

- Hồ sơ tham dự lựa chọn cung cấp dịch vụ đấu giá tài sản phải trình bày rõ ràng, sắp xếp theo thứ tự các tiêu chí tại Phụ lục 01 kèm theo thông báo này.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt.

- Địa chỉ: Số 39 đường Đặng Vũ Hỷ, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP. Hà Nội.- Điện thoại: 0243.942.4377.

- Tổ chức đấu giá được lựa chọn là tổ chức có tổng số điểm cao nhất của tất cả các tiêu chí cộng lại. Trường hợp có từ hai tổ chức đấu giá tài sản trở lên có tổng số điểm cao nhất bằng nhau thì Đơn vị có tài sản đấu giá ưu tiên lựa chọn tổ chức đấu giá có thời gian hành nghề đấu giá tài sản lâu hơn.

Phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt, Cục Cảnh sát giao thông, thông báo để các tổ chức đấu giá được biết và nộp hồ sơ đăng ký theo quy định.

BBT

Các tin khác liên quan