Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Tra cứu xe mất đăng ký, biển số, hết niên hạn, mất cắp

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / Hoạt động lãnh đạo
Đảng ủy Cục CSGT nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH TW khóa XIII
Ngày đăng: 04/01/2024
Sáng ngày 04/1, tại Hà Nội, Cục CSGT tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành trung ương khóa XIII. Dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục CSGT; Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, báo cáo viên cấp Trung ương cùng các đồng chí Ủy viên Đảng uỷ Cục; các cấp uỷ cơ sở trực thuộc Đảng uỷ Cục…
Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị nhằm giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nắm vững nội dung cơ bản, nhất là những nội dung cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, tạo sự thống nhất về tư tưởng trong tổ chức thực hiện.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục CSGT phát biểu khai mạc tại hội nghị

Phát biểu khai mạc tại hội nghị Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục CSGT đề nghị các đồng chí tham dự hội nghị mạnh dạn trao đổi, tương tác với đồng chí Báo cáo viên; tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng để thấy rõ được những nội dung rất cơ bản, hệ trọng, liên quan mật thiết, tác động nhiều chiều đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội đất nước, đời sống của Nhân dân; nhất là những nội dung liên quan đến an ninh, chính trị và trật tự, an toàn xã hội; xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn đoạn mới…

Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, báo cáo viên cấp Trung ương quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành trung ương khóa XIII

Tại hội nghị đồng chí Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, báo cáo viên cấp Trung ương đã thông tin về Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII về "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới"; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII về "Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn đoạn mới"; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII về "Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phôn vinh, văn minh, hạnh phúc" và Kết luận Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII về kinh tế - xã hội năm 2023-2024...

Nguyễn Tuân