Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Tra cứu xe mất đăng ký, biển số, hết niên hạn, mất cắp

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / Người tốt việc tốt
Hỗ trợ người dân Đà Nẵng khắc phục sau mưa bão
Ngày đăng: 17/10/2023
Sau mưa bão, để ổn định và giúp đỡ nhân dân, CBCS Thủy đoàn 1, Cục CSGT đã tích cực dọn dẹp rác thải và các vật liệu do mưa bão cuốn vào khu vực cầu cảng sông Thu….

heo đó trong ngày 16, 17/10, cùng với trực 100% quân số, CBCS Thủy đoàn 1 đã sử dụng xuồng máy CAND tuyên truyền hướng dẫn người dân làm ăn sinh sống ven các tuyến sông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ, hướng dẫn người dân trên các tàu thuyền tuyệt đối đảm bảo an toàn khi có mưa to gió lớn xảy ra.

Mưa bão cũng để lại trên các tuyến sông ở Đà Nẵng nhiều rác thải sinh hoạt, gỗ, cây khô,… CBCS Thủy đoàn 1 đã tích cực rọn dẹp, khắc phục hậu quả do mưa bão, ổn định cuộc sống của Nhân dân khu vực cầu cảng sông Thu.

Hình ảnh CBCS Thủy đoàn 1, Cục CSGT hỗ trợ người dân Đà Nẵng khắc phục sau mưa bão

Hình ảnh CBCS Thủy đoàn 1 giúp đỡ nhân dân khắc phục sau mưa bão đã góp phần xây dựng hình ảnh CSGT “Đâu cần CSGT có, đâu khó có CSGT”.

Nguyễn Tuân