Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Tra cứu xe mất đăng ký, biển số, hết niên hạn, mất cắp

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / Đấu giá biển số xe ô tô
Agribank Chi nhánh Mỹ Đình là ngân hàng quản lý tài khoản chuyên thu đấu giá biển số xe ô tô
Ngày đăng: 01/09/2023
Thực hiện Nghị quyết 73/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô; Nghị định số 39/2023/NĐ-CP ngày 26/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị quyết 73; Theo Quy định pháp luật về đấu giá tài sản; Theo hợp đồng nguyên tắc cung cấp dịch vụ thanh toán phục vụ công tác đấu giá biển số xe ô tô giữa Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam (VPA) và Agribank chi nhánh Mỹ Đình, theo đó, Agribank chi nhánh Mỹ Đình là Ngân hàng duy nhất được thực hiện quản lý tài khoản chuyên thu và thanh toán các dịch vụ liên quan đến công tác đấu giá biển số xe ô tô.

Vai trò quản lý tài khoản chuyên thu

Thực hiện theo thỏa thuận giữa cục Cảnh sát Giao thông - Bộ Công an và Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam, Agribank chi nhánh Mỹ Đình sẽ đảm bảo giữ nguyên và không phát sinh lãi suất (lãi suất bằng 0%) đối với toàn bộ số tiền hồ sơ và tiền đặt trước được chuyển vào tài khoản chuyên thu của VPA mở tại Agribank chi nhánh Mỹ Đình (Số tài khoản: 1410999999999) kể từ ngày niêm yết thông báo đấu giá, để đảm bảo quyền lợi của các bên tham gia.

Phối hợp chuyển trả tiền đặt trước cho cá nhân, tổ chức có nhu cầu đảm bảo nhánh chóng, kịp thời và đúng quy định

Với tư cách là bên thứ 3 phối hợp cùng Tổ chức đấu giá tài sản và Cục Cảnh sát Giao thông - Bộ Công an, Agribank chi nhánh Mỹ Đình sẽ là nơi quản lý số tiền hồ sơ và tiền đặt trước để tham gia đấu giá, đồng thời sẽ thực hiện việc chuyển hoàn trả cho các các tổ chức/cá nhân đã nộp vào tài khoản chuyên thu của VPA khi có yêu cầu trực tiếp từ phía Tổ chức đấu giá tài sản, trên tinh thần tuân thủ pháp luật và yêu cầu của Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an. 

Chi tiết quý khách tham khảo tại https://dgbs@vpa.com.vn hoặc liên hệ trực tiếp với Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam.

BBT