Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Tra cứu xe mất đăng ký, biển số, hết niên hạn, mất cắp

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / Đấu giá biển số xe ô tô
Thông báo phiên đấu giá biển số xe ô tô thứ nhất
Ngày đăng: 19/08/2023
Ngày 18/8/2023, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam đưa ra thông báo số 04/2023/TB-VPA về phiên đấu giá trực tuyến thứ nhất biển số xe ô tô vào ngày 22/8/2023.

Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam thông báo thời gian tổ chức đấu giá biển số xe ô tô Phiên đấu giá thứ nhất vào ngày 22/8/2023 như sau:

1. Danh sách biển số xe ô tô đưa ra đấu giá ngày 22/8/2023:

TT

Thời gian đấu giá

Biển số

Tỉnh/Thành phố

 1.  

9h15’ – 10h15’

98A-666.66

Bắc Giang

 1.  

9h20’ – 10h20’

19A-555.55

Phú Thọ

 1.  

9h25’ – 10h25’

30K-555.55

Hà Nội

 1.  

9h30’ – 10h30’

30K-567.89

Hà Nội

 1.  

9h35’ – 10h35’

36A-999.99

Thanh Hoá

 1.  

9h40’ – 10h40’

43A-799.99

Đà Nẵng

 1.  

9h45’ – 10h45’

47A-599.99

Đắk Lắk

 1.  

9h50’ – 10h50’

51K-888.88

TP.Hồ Chí Minh

 1.  

9h55’ – 10h55’

65A-399.99

Cần Thơ

 1.  

10h00’ – 11h00’

99A-666.66

Bắc Ninh

 1.  

10h05’ – 11h05’

15K-188.88

 Hải Phòng

2. Thời hạn đăng ký, nộp tiền hồ sơ, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:

Trước 24 giờ 00 phút ngày 19/8/2023.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian đấu giá: 60 phút/01 biển số xe ô tô (chi tiết theo Danh sách).

- Địa điểm: Tại Trang thông tin đấu giá trực tuyến: https://vpa.com.vn (khách hàng lựa chọn mục “Đấu giá biển số xe ô tô” - https://dgbs.vpa.com.vn, đăng nhập tài khoản, vào “Phòng đấu giá” và truy cập vào cuộc đấu giá để tham gia trả giá).

4. Đối với các biển số xe ô tô đưa ra đấu giá sau ngày 22/8/2023:

- Danh sách biển số xe ô tô đưa ra đấu giá sẽ được thông báo công khai trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến.

- Thời gian tổ chức đấu giá được thông báo trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến và gửi tin nhắn (SMS); Thư điện tử (Email) đến Quý khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá.

Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam thông báo đến các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết để cập nhật thông tin trong quá trình tham gia đấu giá biển số xe ô tô đã chọn.

Văn bản tải tại đây

Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam