Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Tra cứu xe mất đăng ký, biển số, hết niên hạn, mất cắp

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / Đấu giá biển số xe ô tô
Công bố danh sách biển số xe ô tô đấu giá lần thứ nhất
Ngày đăng: 17/07/2023
Cục CSGT công khai thủ tục và danh sách hơn 153000 biển số trong lần đấu giá thứ nhất.

Thực hiện Kế hoạch số 340/KH-BCA-C08 ngày 29/6/2023 của Bộ Công an về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 73/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô, ngày 12/7/2023, Bộ Công an có Thông báo số 36/TB-BCA-C08 về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản và Quyết định số 4911/QĐ-BCA-C08 về việc phê duyệt kế hoạch dấu giá biển số xe ô tô Phiên đấu giá thứ nhất.

Căn cứ khoản 1 Điều 56 Luật đấu giá tài sản quy định về việc thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản và Điểu 9 Nghị định số 39/2023/NĐ-CP ngày 26/6/2023 của Chính phủ quy định về việc niêm yết, thông báo công khai đấu giá tài sản; Trang thông tin điện tử Cục CSGT đăng tải một số nội dung sau:

1. Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (bấm vào đây để tải).

2. Thông báo về việc tổ chức đấu giá biển số xe ô tô với nội dung:

“Thực hiện Nghị quyết số 73/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô và Nghị định số 39/2023/NĐ-CP ngày 26/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Nghị quyết 73, ngày 20/8/2023 Bộ Công an tổ chức đấu giá biển số xe ô tô (Phiên thứ nhất). Từ ngày 15/7 đến ngày 15/8/2023, Bộ Công an niệm yết, thông báo công khai danh sách biển số xe ô tô đưa ra đấu giá (Phiên thứ nhất) trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Trang thông tin điện tử Cục Cảnh sát giao thông và Trang thông tin đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu có thể truy cập vào một trong các địa chỉ nêu trên để lựa chọn biển số xe ô tô; tạo tài khoản, đăng kí tham gia đấu giá biển số xe ô tô trên Trang thông tin đấu giả trực tuyến của Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam theo đường dẫn: https://dgbs.vpa.com.vn

Các file đính kèm:

Quyết định số 4911/QĐ-BCA-C08 ngày 12/7/2023 về việc phê duyệt kế hoạch đấu giá biển số xe ô tô Phiên đấu giá thứ nhất " (bấm vào đây để tải).

Danh sách biển số xe ô tô đưa ra đấu giá (bấm vào đây để tải)

BBT