Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Tra cứu xe mất đăng ký, biển số, hết niên hạn, mất cắp

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / Hoạt động lãnh đạo
Cụm thi đua số 5 -khối các đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức ký giao ước thi đua
Ngày đăng: 01/03/2023
Ngày 28/2, Cụm thi đua số 5 – khối các đơn vị trực thuộc Bộ Công an đã tổ chức hội nghị ký giao ước phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2023.

Dự hội nghị có lãnh đạo 6 đơn vị trong Cụm  gồm: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH; Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Viện Khoa học hình sự; Cục Cảnh sát Giao thông; Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng; Cục Cảnh sát Quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng.

Đại diện các đơn vị ký giao ước thi đua năm 2023.

Tại hội nghị, các đơn vị trong Cụm thi đua số 5 – khối các đơn vị trực thuộc Bộ đã thảo luận, thống nhất nội dung thi đua năm 2023 gồm 7 nội dung. Cụ thể:

Nhãn

Đại diện lãnh đạo Cục trong Cụm thi đua phát biểu ý kiến

Các đơn vị trong Cụm căn cứ nội dung thi đua năm 2023 do Bộ phát động và Chương trình phát động của Cụm để tổ chức triển khai thực hiện, xây dựng các chỉ tiêu thi đua thiết thực, sát hợp với điều kiện của từng đơn vị và lĩnh vực công tác. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả khẩu hiệu hành động “Xây dựng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại ”. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII, khóa XIII) của Đảng và Nghị quyết số 15 ngày 15/12/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND, Chỉ thị 16/CT-BCA ngày 15/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an năm 2023 gắn với việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”.

Làm tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, trọng tâm là: Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương; thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sỹ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân. Thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, chiến sỹ, bảo vệ chính trị nội bộ và chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các yếu tố tiêu cực của xã hội tác động vào nội bộ đơn vị. Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ; duy trì nghiêm việc chấp hành điều lệnh Công an nhân dân, quy định của đơn vị trong xây dựng tác phong, văn hóa ứng xử, chuẩn mực đạo đức, lối sống lành mạnh của người chiến sỹ Công an nhân dân.

Đại diện lãnh đạo Phòng thi đua, khen thưởng, Cục Công tác chính trị, Bộ Công an phát biểu ý kiến

 Bám sát Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ công tác Công an năm 2023, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện thắng lợi các mặt công tác: quản lý hành chính về trật tự xã hội; phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; kỹ thuật hình sự; quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng theo chức năng, nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2023, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, chủ động nắm chắc tình hình, tổ chức thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự theo chỉ đạo của Bộ; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Chủ động xây dựng, tham mưu đề xuất lãnh đạo Bộ Công an ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan theo chương trình công tác năm 2023 của các đơn vị trong Cụm đã đăng ký.

 

Các thành viên tổ tư vấn phát biểu các ý kiến liên quan đến công tác chấm điểm thi đua

Tăng cường quan hệ phối hợp công tác và học hỏi kinh nghiệm công tác giữa các đơn vị trong Cụm; căn cứ chức năng nhiệm vụ và chương trình công tác của Bộ Công an, các đơn vị chủ động tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ xây dựng chương trình kế hoạch trong công tác phối hợp giữa các đơn vị trong Cụm sát với điều kiện, tình hình thực tiễn, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tổ chức tốt các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao giữa các đơn vị trong Cụm, tạo không khí thi đua sôi nổi, đoàn kết gắn bó giữa các đơn vị.

Đại biểu bắt tay thể hiện tình đoàn kết

Gắn phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2023 với các phong trào thi đua, cuộc vận động khác và các sự kiện, các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước, của Ngành và của đơn vị. Trong quá trình tổ chức phong trào, chủ động phát hiện, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên các mặt công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phong trào thi đua, tổ chức sơ kết 06 tháng và tổng kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện phong trào thi đua của các đơn vị.

Thực hiện tốt công tác hậu cần, tài chính, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ công tác của đơn vị. Thực hiện việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài chính, tài sản theo nguyên tắc hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí.

Theo đó, các đơn vị trong Cụm đề ra chỉ tiêu 100% các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 1 đơn vị được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; ít nhất 2 đơn vị được tặng Cờ thi đua của Bộ Công an. 100% Đảng bộ trong Cụm được phân loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, đảng viên không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống.

Hà Thu

Các tin khác liên quan