Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Tra cứu xe mất đăng ký, biển số, hết niên hạn, mất cắp

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / Bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới
Năm 2023 tăng hiệu quả hoạt động doanh nghiệp và chất lượng dịch vụ bảo hiểm
Ngày đăng: 31/12/2022
Trong năm 2023, Bộ Tài chính dự kiến tốc độ tăng trưởng bình quân về tổng tài sản, tổng số tiền đầu tư, tổng doanh thu của các DNBH tăng khoảng 15% trong năm 2023. Cùng với đó, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của các DNBH, đảm bảo an toàn hệ thống; phát triển đa dạng các sản phẩm bảo hiểm.

Đối với công tác quản lý, giám sát, tiếp tục thực hiện công tác quản lý, giám sát thị trường theo phương thức giám sát từ xa và kiểm tra tại chỗ; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin phục vụ cho công tác quản lý, giám sát thị trường.

Cũng trong năm 2023, Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia vào các diễn đàn hợp tác quốc tế như Hội nghị Các nhà quản lý bảo hiểm ASEAN (AIRM), Hiệp hội Các cơ quan quản lý bảo hiểm quốc tế (IAIS)....; tiếp tục chuẩn bị các phương án tham gia cho lĩnh vực bảo hiểm đối với các Hiệp định hiện đang trong quá trình đàm phán.

Thông tin của Bộ Tài chính cho biết, trong năm 2022, công tác hoàn thiện thể chế tiếp tục được tập trung hoàn thiện để từng bước tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho sự phát triển lành mạnh và bền vững của thị trường bảo hiểm, đáp ứng các cam kết song phương, đa phương về hội nhập quốc tế.

Cùng với đó, công tác quản lý, giám sát thị trường theo phương thức giám sát từ xa và thanh tra, kiểm tra tại chỗ được triển khai. Công tác thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục từ việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra đến tổ chức triển khai các đoàn thanh tra, kiểm tra.

Hoạt động quản lý, giám sát được tăng cường và chuẩn hóa theo các chuẩn mực quản lý, giám sát do Hiệp hội Các nhà quản lý bảo hiểm quốc tế ban hành. Cơ quan quản lý, giám sát bảo hiểm của Việt Nam tham gia tích cực Diễn đàn các cơ quan quản lý bảo hiểm Đông Nam Á và Hiệp hội các nhà quản lý bảo hiểm quốc tế, qua đó chia sẻ các thông tin về quản lý, giám sát trong lĩnh vực bảo hiểm, đồng thời thông qua diễn đàn giới thiệu về hình ảnh đất nước và môi trường đầu tư của Việt Nam với bạn bè quốc tế./.

V.D