Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Tra cứu xe mất đăng ký, biển số, hết niên hạn, mất cắp

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / Bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới
Cơ quan quốc gia thực hiện Nghị định thư số 5 về Chương trình bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới ASEAN tại Việt Nam
Ngày đăng: 31/01/2022
Nghị định thư số 5 được xem là tiếng nói chung về chương trình bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới của các quốc gia thuộc khối ASEAN, trong đó mỗi quốc thành lập “Cơ quan quốc gia thực hiện Nghị định thư số 5”

Lịch sử phát triển của bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới đã cho thấy sự tham gia của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó phải kể đến các quốc gia như Anh, Canada, Nhật Bản, Thái Lan… Mỗi quốc gia đã đặt ra các chế tài khác nhau để đảm bảo các chủ xe cơ giới phải tham gia loại hình bảo hiểm bắt buộc này trong nỗ lực duy trì an toàn giao thông và cho phép những nạn nhân tai nạn giao thông được hỗ trợ tài chính kịp thời.

Tại các nước ASEAN, Nghị định thư số 5 được xem là tiếng nói chung về chương trình bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, trong đó mỗi quốc gia thuộc khối ASEAN thành lập Cơ quan quốc gia thực hiện Nghị định thư số 5 để theo dõi việc triển khai thực hiện Nghị định thư số 5, tập trung triển khai chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với chủ xe cơ giới quá cảnh qua biên giới. Công tác kiểm tra chế độ bảo hiểm ép buộc trách nhiệm dân sự đối với chủ xe cơ giới được thực hiện bởi các lực lượng biên phòng, hải quan và các trạm quản lý vận tải quốc tế, nếu chủ xe chưa có bảo hiểm thì sẽ chưa cho phép thông quan. Do sự vận hành thống nhất trên mà thời gian qua, việc tuân thủ mua bảo hiểm bắt buộc với các chủ xe cơ giới được thực hiện tương đối tốt.

Tại Việt Nam, trách nhiệm theo dõi việc triển khai thực hiện Nghị định thức số 5 được giao cho “Cơ quan Quốc gia Việt Nam thực hiện Nghị định thư số 5”, trong đó “Cơ quan Quốc gia Việt Nam thực hiện Nghị định thư số 5” có hai nhiệm vụ cụ thể: giúp các bộ, ngành liên quan trong việc triển khai thực hiện Nghị định thư số 5 về Chương trình bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới ASEAN; đồng thời nghiên cứu, đề xuất với Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền hoàn thiện quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện Chương trình bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới ASEAN.

M.T