Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Tra cứu xe mất đăng ký, biển số, hết niên hạn, mất cắp

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / Bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới
Đề xuất mở rộng nội dung chi hỗ trợ nhân đạo
Ngày đăng: 03/11/2022
Đó là một trong những nội dung được Bộ Tài chính đề xuất tại Dự thảo Nghị định quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Việc duy trì bảo hiểm bắt buộc là đóng góp vào Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới với các hoạt động nhân văn như hỗ trợ các nạn nhân bị tai nạn giao thông trong các trường hợp xe gây tai nạn không có bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới, chủ xe bị doanh nghiệp bảo hiểm từ chối bồi thường do không thuộc phạm vi bảo hiểm, không xác định được xe gây tai nạn…, mức hỗ trợ 30% mức trách nhiệm bảo hiểm (tối đa 45 triệu đồng) đối với trường hợp tử vong, 10% đối với trường hợp bị thương phải cấp cứu.

Theo Bộ Tài chính, Dự thảo Nghị định giữ nguyên các quy định về việc quản lý, sử dụng Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới. Dự thảo Nghị định đã bỏ quy định về cơ sở dữ liệu về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới do Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 không giao Chính phủ hướng dẫn. Đồng thời, bổ sung quy định trách nhiệm của Hội đồng quản lý Quỹ trong việc giám sát, quản lý, quản trị, vận hành, khai thác, phát triển và duy trì hoạt động của cơ sở dữ liệu về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Dự thảo Nghị định cũng đã sửa đổi một số quy định về việc sử dụng Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới. Trong đó, đề xuất mở rộng nội dung chi hỗ trợ nhân đạo đối với trường hợp “không thuộc phạm vi bảo hiểm” để góp phần hỗ trợ cho người bị thiệt hại khi xảy ra tai nạn. Ngoài ra, Dự thảo Nghị định cũng bổ sung nhiệm vụ của Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới là ban hành quy trình, thủ tục và hồ sơ chi hỗ trợ nhân đạo, hoàn trả các khoản tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm đã tạm ứng bồi thường để phù họp với thực tiễn triên khai.

Nâng mức chi tổ chức tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông đường bộ và chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới từ 15% lên 17%. Lý do: Sau khi rà soát quy định hiện hành, Cục Quản lý Bảo hiểm thấy tổng tỷ lệ các nội dung chi là 98%. Đồng thời, theo kiến nghị của cử tri mà Bộ Tài chính nhận được thời gian qua có kiến nghị tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của loại hình bảo hiểm này. Vì vậy, Bộ Tài chính đã điều chỉnh tăng tỷ lệ chi của nội dung này…/.

H.L