Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Tra cứu xe mất đăng ký, biển số, hết niên hạn, mất cắp

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / Bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới
Đề xuất bổ sung nghĩa vụ của doanh nghiệp về bán bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
Ngày đăng: 08/12/2022
Tại dự thảo Nghị định quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định về nghĩa vụ của doanh nghiệp trong triển khai bán bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Dự thảo Nghị định sửa đổi, thống nhất quy định về thời hạn bảo hiểm tối thiểu là 1 năm và tối đa là 3 năm trong tất cả các trường hợp trừ trường hợp thời hạn bảo hiểm dưới 1 năm là "Xe cơ giới nước ngoài tạm nhập, tái xuất có thời hạn tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới 1 năm; niên hạn sử dụng của xe cơ giới dưới 1 năm theo quy định của pháp luật; xe cơ giới thuộc đối tượng đăng ký tạm thời theo quy định của Bộ Công an."

Đồng thời, Dự thảo Nghị định bỏ quy định về chấm dứt hợp đồng bảo hiểm trong trường hợp chủ xe không thanh toán đủ phí theo quy định và đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm do các nội dung này đã được quy định đầy đủ trong Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022.

Tại Dự thảo Nghị định, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định về nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm về việc triển khai bán bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Theo đó, không chi hỗ trợ đại lý bán bảo hiếm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới dưới mọi hình thức ngoài mức hoa hồng bảo hiểm đại lý được hưởng theo quy định của Bộ Tài chính; không khuyến mại, chiết khấu thanh toán dưới mọi hình thức đối với bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới để tránh tình trạng cạnh tranh, giảm phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới giữa các doanh nghiệp bảo hiểm trên thị trường hiện nay.

Theo số liệu thống kê bình quân từ năm 2017 – 2021 của các doanh nghiệp bảo hiểm, tỷ lệ chi bồi thường bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là 19,81%. Riêng về bảo hiểm bắt buộc xe máy năm 2021, số lượng xe được bảo hiểm là 12,4 triệu xe (giảm 3% so với năm 2019), tổng số tiền bồi thường bảo hiểm và dự phòng nghiệp vụ là 1.040 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường bảo hiểm bao gồm cả dự phòng nghiệp vụ là 11%.

Căn cứ quy định pháp luật, kinh nghiệm quốc tế và thực tế triển khai, Bộ Tài chính vẫn đề xuất giữ nguyên quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới do pháp luật có liên quan (Luật Giao thông đường bộ) quy định xe cơ giới bao gồm cả xe ô tô, xe máy.

Tại hồ sơ dự thảo Nghị định về bảo hiểm bắt buộc, về cơ bản Bộ Tài chính kế thừa các quy định tại Nghị định số 03/2021/NĐ-CP, đồng thời đề xuất nhiều quy định giúp tăng tỉ lệ chi bồi thường đối với bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe máy. 

N.H