Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Tra cứu xe mất đăng ký, biển số, hết niên hạn, mất cắp

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / Bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới
Đề xuất quy định mới về thời hạn bảo hiểm trách nhiệm dân sự cho ô tô, xe máy
Ngày đăng: 31/10/2022
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng. Trong đó, có đề xuất quy định mới về thời hạn bảo hiểm.

Hiện nay, thời hạn bảo hiểm đang được quy định chi tiết tại khoản 1, Điều 9, Nghị định 03/2021/NĐ-CP như sau: "Thời hạn ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm".

Trong đó, cụ thể quy định về thời hạn bảo hiểm như sau:

- Tối thiểu 01 năm, tối đa 03 năm: Xe mô tô hai bánh, ba bánh, xe gắn máy, xe máy điện và xe có kết cấu tương tự.

- Tối thiểu 01 năm, tối đa tương ứng thời hạn kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường định kỳ có thời hạn trên 01 năm: Các loại xe cơ giới còn lại.

- Dưới 01 năm: Xe cơ giới nước ngoài tạm nhập, tái xuất có thời gian tham gia giao thông tại nước ta dưới 01 năm; niên hạn sử dụng nhỏ hơn 01 năm; xe cơ giới đăng ký tạm thời.

Tuy nhiên, việc phân chia này khiến việc theo dõi cũng như mua bảo hiểm của nhiều chủ phương tiện gặp khó khăn trong việc xác định đối tượng tương ứng với hạn sử dụng. Do đó, tại dự thảo, Bộ Tài chính đã sửa đổi, bổ sung quy định này tại khoản 1, Điều 9, dự thảo Nghị định như sau.

Điều 9. Thời hạn bảo hiểm

1. Thời hạn bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới tối thiểu là 01 năm và tối đa là 03 năm, trừ các trường hợp thời hạn bảo hiểm dưới 01 năm sau đây:

a) Xe cơ giới nước ngoài tạm nhập, tái xuất có thời hạn tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới 1 năm;

b) Xe cơ giới có niên hạn sử dụng nhỏ hơn 01 năm theo quy định của pháp luật;

c) Xe cơ giới thuộc đối tượng đăng ký tạm thời theo quy định của Bộ Công an.

Như vậy, theo đề xuất mới, tất cả các loại xe cơ giới đều áp dụng chung một thời hạn bảo hiểm là tối thiểu 01 năm, tối đa 03 năm trừ các trường hợp thời hạn dưới 01 năm sau đây:

- Xe cơ giới nước ngoài tạm nhập, tái xuất có thời hạn tham gia giao thông tại nước ta dưới 01 năm.

- Xe cơ giới có niên hạn sử dụng nhỏ hơn 01 năm.

- Xe cơ giới đăng ký tạm thời.

Như vậy, nếu dự thảo Nghị định của Bộ Tài chính về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng được thông qua, sắp tới, thời hạn bảo hiểm sẽ được áp dụng thống nhất là từ 01 - 03 năm trừ 03 trường hợp đặc biệt nêu trên.

H.L